Studia stacjonarne I stopnia

 • I semestr

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wstęp do ochrony własności intelektualnej

Język angielski

Repetytorium z matematyki

Algebra liniowa

Analiza matematyczna

Statystyka

Fizyka I

Mikroekonomia

Podstawy prawa

Technologie informacyjne

Akademickie dobre wychowanie

 • II semestr

Historia matematyki

Historia muzyki

Język angielski

Analiza matematyczna

Matematyki finansowa

Fizyka II

Makroekonomia

Prawo gospodarcze

Materiałoznawstwo

Grafika inżynierska

Podstawy informatyki

 • III semestr

Rachunkowość

WF

Informatyka – programowanie (Android)

Informatyka – programowanie (Visual Basic)

Historia myśli ekonomicznej

Historia techniki

Język angielski

Równania różniczkowe

Logika

Matematyka dyskretna

Mechanika techniczna

Mechanika płynów i wymiana ciepła

Tworzywa sztuczne i kompozyty

Procesy produkcyjne

Techniki wytwarzania I

Techniki wytwarzania II

Techniki badań laboratoryjnych

 • IV semestr

Ochrona własności intelektualnej

WF II

Etyka działalności gospodarczej

Negocjacje

Język angielski

Mechanika

Wytrzymałość materiałów

Rachunkowość komputerowa

Metrologia

Ekologia i zarządzanie środowiskiem

Finanse

Podstawy zarządzania

Bazy danych

 • V semestr

Badania operacyjne

Język angielski specjalistyczny I

Laboratorium z wytrzymałości materiałów

Zarządzanie jakością

Podstawy recyklingu

Projektowanie inżynierskie

Podstawy marketingu

Zarządzanie produkcją

Języki programowania C

Języki programowania Delphi

Innowacje w technice

Transfer technologii

 • VI semestr

Przedmiot do wyboru

Język angielski specjalistyczny II

Komputerowe wspomagania prac inżynierskich

Podstawy miernictwa elektrycznego

Podstawy automatyzacji

Podstawy metodologii badań naukowych

Laboratorium z podstaw automatyzacji

Logistyka

Zarządzanie usługami

Rachunek kosztów dla inżynierów

Wprowadzenie do projektu inżynierskiego

Akademickie dobre wychowanie

 • VII semestr

Praktyka zawodowa

Przedmiot do wyboru

Przedmiot do wyboru w języku angielskim

Seminarium i projekt dyplomowy

 • Specjalność – Informatyka w zarządzaniu i modelowaniu

Projektowanie relacyjnych baz danych

Algorytmy i struktury danych

Programowanie obiektowe w środowisku graficznym

Application of Numerical Methods in Mechanics

Metody analizy dykretnej konstrukcji

Sieci i systemy operacyjne

Technologie internetowe

Grafika komputerowa

Sprzęt komputerowy

 • Specjalność – Zarządzanie produkcją i innowacjami

Modelowanie w inżynierii produkcji

Dokumentacja technologiczna

Prototypowanie nowych wyrobów

Rozwój wyrobów w przedsiębiorstwie

Some Aspects of Materials Strength

Przedsiębiorczość technologiczna

Komputerowe wspomaganie zarządzania produkcją

Inżynieria proekologiczna

 • Specjalność – Technologie produkcyjne

Techniki natryskiwania cieplnego

Projektowanie procesów obróbki plastycznej

Obrabiarki sterowane numerycznie

Serwis maszyn

Maszyny do obróbki plastycznej

Nowoczesne technologie produkcyjne

Obrabiarki sterowane numerycznie

Metody kształtowania wyrobów metalowych

Konstrukcje spawane i zgrzewane

Nowoczesne technolgie inżynierii powierzchni

 • Specjalność – Matematyczne modelowanie produkcji

Doskonalenie jakości procesów produkcyjnych

Komputerowa analiza danych

Techniki obliczeniowe w zagadnieniach inżynierskich

Modelowanie w zagadnieniach techniki

Równania różniczkowe w układach mechanicznych

Teoria zderzeń

Zagadnienia odwrotne w praktyce inżynierskiej

Analiza procesów dynamicznych

 • Specjalność – Zarządzanie przedsiębiorstwem

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Modelowanie w inżynierii produkcji

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Rozwój wyrobów w przedsiębiorstwie

Przedsiębiorczość technologiczna

Ocena efektywności projektów inwestycyjnych

Funkcjonowanie firmy w warunkach konkurencji

Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych

Zarządzanie marketingowe i badania rynku

 

Studia stacjonarne II stopnia

 • I semestr

Eksploatacja maszyn produkcyjnych

Zarządzanie projektem

Matematyka stosowana

Ekonomia menedżerska

Zarządzanie strategiczne

Organizacja systemów produkcyjnych

Zintegrowane systemy zarządzania

Informatyczne systemy zarządzania produkcją

Ekonometria i prognozowanie

Elementy projektowania inżynierskiego

Zintegrowane systemy wytwarzania

Technologie laserowe i plazmowe

Zastosowanie robotów

 • II semestr

Zarządzanie innowacjami

Zarządzanie rozwojem organizacji

Symulacje w przedsiębiorstwie

Systemy wspomagania decyzji i zarządzania wiedzą

Fizyka inżynierska

Zagadnienia optymalizacji

Praca przejściowa z zagadnień technicznych

Zarządzanie własnością intelektualną

 • III semestr

Przedmiot do wyboru

PRzedmiot do wyboru

Język angielski

Przedmiot do wyboru w języku angielskim

Seminarium i praca dyplomowa

Historia i energia

 • Specjalność – Inżynieria zarządzania

Inżynieria jakości

Maszyny przepływowe w zakładach produkcyjnych

Sterowniki PLC w systemach produkcyjnych

Wizualizacja komputerowa w projektowaniu inżynierskim

Przedmiot do wyboru prowadzony w języku angielskim

Komercjalizacja nowych produktów

Elementy wzornictwa przemysłowego

Controlling operacyjny

 • Specjalność – Zarządzanie przedsiębiorstwem

Analiza ekonomiczna w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Planowanie finansowe

Inżynieria jakości

Wizualizacja komputerowa w projektowaniu inżynierskim

Inżynieria finansowa

Financial intermediation

Controlling operacyjny

Urządzenia techniczne w przedsiębiorstwach produkcyjnych

 • Specjalność – Informatyka w zarządzaniu i modelowaniu

Zaawansowane techniki programowania

Programowanie serwisów internetowych

Wydobywanie wiedzy z baz danych

Modelowanie i prognozowanie komputerowe (SAS)

Ścieżka 1

Mechanika techniczna ciała stałego

Nowe technologie baz danych ORACLE

Komputerowa analiza konstrukcji

Ścieżka 2

Programowanie internetowych aplikacji bazodanowych w języku JAVA

Sieci i systemy operacyjne

Nowe technologie baz danych ORACLE

Pragramowanie baz danych CBuilder

 • Zarządzanie łańcuchem dostaw

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw

Modelowanie procesów logistycznych

Gospodarka magazynowa

Wizualizacja komputerowa w projektowaniu inżynierskim

Strategie łańcuchów dostaw

Gis w logistyce

Komercjalizacja nowych produktów

 

Studia niestacjonarne I stopnia

 • I semestr

BHP

Wstęp do ochrony własności intelektualnej

Język angielski

Repetytorium z matematyki

Algebra liniowa

Analiza matematyczna

Statystyka

Fizyka I

Mikroekonomia

Podstawy prawa

Technologie informacyjne

Akademickie dobre wychowanie

 • II semestr

Historia matematyki

Historia muzyki

Język angielski

Analiza matematyczna

Matematyka finansowa

Fizyka II

Makroekonomia

Prawo gospodarcze

Meteriałoznastwo

Grafika inżynierska

Podstawy informatyki

 • III semestr

Techniki wytwarzania II

Rachunkowość

Informatyka – programowanie Visual Basic

Informatyka – programowania Android

Historia techniki

Historia myśli ekonomicznej

Język angielski

Równania różniczkowe

Logika

Matematyka dyskretna

Mechanika techniczna

Mechanika płynów i wymiana ciepła

Tworzywa sztuczne i kompozyty

Procesy produkcyjne

Techniki wytwarzania I

 • IV semestr

Ochrona własności intelektualnej

Etyka działalności gospodarczej

Negocjacje

Język angielski

Mechanika

Wytrzymałość materiałów

Rachunkowość komputerowa

Metrologia

Ekologia i zarządzanie środowiskiem

Finanse

Podstawy prawa

Bazy danych

 • V semestr

Innowacje w technice

Transfer technologii

Badania operacyjne

Język angielski

Laboratorium wytrzymałości meteriałów

Zarządzanie jakością

 • VI semestr

Język angielski specjalistyczny I

Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich

Podstawy automatyzacji

Laboratorium z podstaw automatyzacji

Logistyka

Zarządzanie usługami

Rachunek kosztów dla inżyniera

Wprowadzenie do projektu inżynierskiego

Przedmiot do wyboru

 • VII semestr

Praktyka zawodowa

Przedmiot do wyboru

Język angielski specjalistyczny II

Seminarium i projekt dyplomowy

Akademickie dobre wychowanie

 • Specjalność – Zarządzanie produkcją i innowacjami

Podstawy recyklingu

Projektowanie inżynierskie

Podstawy marketingu

Zarządzanie produkcją

Zarządzanie produkcja i innowacjami

Języki programowania – DELPHI

Dokumentacja technologiczna

Modelowanie w inżynierii produkcji

Przedmiot do wyboru w języku angielskim

Some Aspects of Materials Strength

Prototypowanie nowych wyrobów

Rozwój wyrobów w przedsiębiorstwie

Przedsiębiorczość technologiczna

Komputerowe wspomaganie zarządzania produkcją

Inżynieria proekologiczna

 • Specjalność – Technologie produkcyjne

Podstawy recyklingu

Projektowanie inżynierskie

Podstawy marketingu

Zarządzanie produkcją

Języki programowania – C++

Języki programowania – DELPHI

Projektowanie procesów obróbki plastycznej

Obrabiarki sterowane numerycznie

Serwis maszyn

Maszyny do obróbki plastycznej

Obrabiarki sterowane numerycznie

Nowoczsesne technologie produkcyjne

Metody kształtowania wyrobów metalowych

Konstrukcje spawane i zgrzewane

Nowoczesne technologie inżynierii powierzchni

Techniki natryskiwania cieplnego

Studia niestacjonarne II stopnia

 • Semestr I

Ekspoloatacja maszyn produkcyjnych

Zarządzanie projektem

Matematyka stosowana

Ekonomia menedżerska

Zarządzanie strategiczne

Organizacja systemów produkcyjnych

Zintegrowane systemy zarządzania

Informatyczne systemy zarządzania produkcją

Ekonometria i prognozowanie

Elementy projektowania inżynierskiego

Zintegrowane systemy zarządzania

Technologie laserowe i plazmowe

Zastosowanie robotów

 • Semestr II

Zarządzanie innowacjami

Zarządzanie rozwojem organizacji

Systemy wspomagania decyzji i zarządzania wiedzą

Fizyka inżynierska

Symulacje w przedsiębiorstwie

Przedmiot do wyboru

Zagadnienia optymalizacji

Praca przejściowa z zagadnień technicznych

Zarządzanie własnością intelektualną

 • Semestr III

Przedmiot do wyboru

Język angielski

Seminarium i praca dyplomowa

 • Specjalność – Inżynieria zarządzania

Inżynieria jakości

Sterowniki PLC w systemach produkcyjnych

Wizualizacja komputerowa w projektowaniu inżynierskim

Komercjalizacja nowych produktów

Przedmiot do wyborów prowadzony w języku angielskim

Elementy wzornictwa przemysłowego

Maszyny przepływowe w zakładach produkcyjnych

Controlling operacyjny

 • Specjalność – Zarządzanie przedsiębiorstwem

Analiza ekonomiczna w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Planowanie finansowe

Inżynieria jakości

Wizualizacja komputerowa w projektowaniu inżynierskim

Inżynieria finansowa

Controlling operacyjny

Financial intermediation

Przedmiot do wyboru w języku angielskim

Urządzenia techniczne w przedsiębiorstwach produkcyjnych

 • Zarządzanie łańcuchem dostaw

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw

Modelowanie procesów logistycznych

Gospodarka magazynowa

Wizualizacja komputerowa w projektowaniu inżynierskim

Strategie łańcuchów dostaw

Gis w logistyce

Komercjalizacja nowych produktów