Uchwała 55/14 Procedura dyplomowania

Wzór zadania na pracę dyplomową 2019/20

Wzór zadania na pracę dyplomową 2019/20

Załącznik nr 1 – Wzór zadania na pracę dyplomową I stopień

Załącznik nr 1 – Wzór zadania na pracę dyplomową I stopień gdy opiekun pracy jest opiekunem specjalności

Załącznik nr 1 – Wzór zadania na pracę dyplomową I stopień gdy opiekun pracy nie jest opiekunem specjalności

Załącznik nr 2 – Wymagania formalne stawiane pracy dyplomowej

Załącznik nr 3 – Wzór na stronę tytułową pracy dyplomowej

Załącznik nr 3 – Wzór na stronę tytułową pracy dyplomowej

Załącznik nr 4 – Sposób wyboru pytań egzaminacyjnych na egzaminie dyplomowym na studiach pierwszego i drugiego stopnia

Załącznik nr 5 – Wzór zadanie na pracę dyplomową studiów II stopień

Załącznik nr 5 – Wzór zadanie na pracę dyplomową studiów II stopień

Uchwała 56/14 Dotycząca limitu prac

Oświadczenie studenta o samodzielnym pisaniu pracy

Podstawowe zasady korzystania z APD

Wskazówki dla oceniających prace dyplomowe:

Ocena pracy dyplomowej wskazówki

Wskazówki dla autorów prac dyplomowych:

Wzorzec pracy dyplomowej

Zalecenia dla autorów prac dyplomowych

 

Procedura przyznawania dyplomu z wyróżnieniem:

Uchwała 141/16 Procedura przyznawania dyplomu z wyróżnieniem

 

Procedura przyznawania wyróżnień pracom dyplomowym:

Uchwała 129/16 Procedura przyznawania wyróżnień pracom dyplomowym

Wniosek o wyróżnienie pracy dyplomowej

Decyzja komisji

Wzór dyplomu