SKŁAD

Rady Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego

KADENCJA 2020-2024

Dziekan

 • dr hab. inż. Dariusz Bojczuk, prof. PŚk.

Prodziekani ds. studenckich i dydaktyki

 • dr Barbara Kruk
 • dr Maria Szczepańska

Profesorowie i doktorzy habilitowani 

 • multi prof. dr hab. inż. Stanisław Borkowski
 • prof. dr hab. Krzysztof Grysa
 • prof. dr hab. Artur Maciąg
 • prof. dr hab. inż. Oleksandr Oksanych
 • prof. dr hab. Jerzy Stadnicki
 • dr hab. inż. Artur Bartosik, prof. PŚk.
 • dr hab. Jan Bednarczyk, prof. PŚk.
 • dr hab. inż. Dariusz Bojczuk, prof. PŚk.
 • dr hab. inż. Wacław Gierulski, prof. PŚk.
 • dr hab. Sylwia Hożejowska, prof. PŚk.
 • dr hab. inż. Bożena Kaczmarska, prof. PŚk.
 • dr hab. Janusz Kot, prof. PŚk.
 • dr hab. Marianna Kotowska-Jelonek, prof. PŚk.
 • dr hab. inż. Maria Krechowicz, prof. PŚk
 • dr hab. Beata Maciejewska, prof. PŚk.
 • dr hab. Medard Makrenek, prof. PŚk
 • dr hab. Marzena Nowakowska, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Marek Pawełczyk, prof. PŚk.
 • dr hab. Agnieszka Piotrowska-Piątek, prof. PŚk.
 • dr hab. inż. Magdalena Rybaczewska-Błażejowska, prof. PŚk.
 • dr hab. Łukasz Wojcieszak, prof. PŚk.
 • dr hab. inż. Ewelina Sendek-Matysiak, prof. PŚk.
 • dr hab. Magdalena Tomala, prof. PŚk

Pozostali nauczyciele akademiccy

 • dr inż. Marcin Detka
 • dr inż. Sławomir Luściński
 • dr inż. Małgorzata Sokała
 • dr Małgorzata Sztorc

Przedstawiciele studentów

 • Konrad Kwapisz (Ekonomia)
 • Maciej Morton (Logistyka)
 • Szymon Świercz (Inżynieria danych)
 • Katarzyna Wiśniewska (Zarządzanie i Inżynieria Produkcji)