SKŁAD

Rady Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego

KADENCJA 2019-2020

Dziekan

 • dr hab. inż. Artur Bartosik, prof. ucz.

Prodziekani ds. studenckich i dydaktyki

 • dr Barbara Kruk
 • dr Maria Szczepańska

Profesorowie i doktorzy habilitowani 

 • multi prof. dr hab. inż. Stanisław Borkowski
 • prof. dr hab. Krzysztof Grysa
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Kocańda
 • prof. dr hab. Vasyl Lypchuk
 • prof. dr hab. Andrzej Okniński
 • prof. dr hab. inż. Oleksandr Oksanych
 • prof. dr hab. Arkadiusz Płoski
 • prof. dr hab. Jerzy Stadnicki
 • dr hab. Jan Bednarczyk, prof. ucz.
 • dr hab. inż. Dariusz Bojczuk, prof. ucz.
 • dr hab. inż. Wacław Gierulski, prof. ucz.
 • dr hab. Sylwia Hożejowska, prof. ucz.
 • dr hab. inż. Bożena Kaczmarska, prof. ucz.
 • dr hab. Janusz Kot, prof. ucz.
 • dr hab. Marianna Kotowska-Jelonek, prof. ucz.
 • dr hab. Artur Maciąg, prof. ucz.
 • dr hab. Beata Maciejewska, prof. ucz.
 • dr hab. inż. Marek Pawełczyk, prof. ucz.
 • dr hab. Agnieszka Piotrowska-Piątek, prof. ucz.
 • dr hab. Marzena Nowakowska

Pozostali nauczyciele akademiccy

 • dr inż. Sławomir Luściński
 • dr inż. Małgorzata Sokała
 • dr Małgorzata Sztorc

Przedstawiciele studentów

 • Dominika Bryła
 • Aleksandra Cebula
 • Weronika Fornal
 • Wojciech Krupa