ARYSTOTELES – opiekun dr Tomasz Banasik, email: skarb@tu.kielce.pl


SIMULAR – opiekun mgr inż.. Krzysztof Dubaj, email: kdubaj@tu.kielce.pl


FUNKCJONAŁ – opiekun dr Andrzej Lenarcik, email: ztpal@tu.kielce.pl, andrzej.lenarcik@gmail.com


GRAFEN – opiekun dr inż. Dariusz Dobrowolski, email: ddobrowolski@tu.kielce.pl


LOGISTIC – opiekun mgr inż. Artur Ściana, email: sciana@tu.kielce.pl


Studenckie Forum Business Centre Club – opiekun mgr inż. Artur Ściana, email: sciana@tu.kielce.pl


Organizacja AIESEC – opiekun dr hab. inż. Magdalena Rybaczewska-Błażejowska, prof. PŚk, email: m.blazejowska@tu.kielce.pl