dr hab. inż. Dariusz Bojczuk, prof. PŚk

Dziekan

bud. C pok. 6

tel. 41 34 24 440

wzimk@tu.kielce.pl

Baza Beta

Dorobek

dr hab. Janusz Kot, prof. PŚk

Dyrektor Naukowy Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości

bud. C pok. 15

tel. 41 34 24 778

jkot@tu.kielce.pl

Baza Beta

Dorobek

dr Barbara Kruk

Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki

bud. C pok. 17

tel. 41 34 24 681

bkruk@tu.kielce.pl

Baza Beta

Dorobek

dr Maria Szczepańska

Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki

bud. C pok. 16

tel. 41 34 24 263

spims@tu.kielce.pl

Baza Beta

Dorobek