Dziekan
dr hab. inż. Artur Bartosik, prof. PŚk

bud. pok. tel./fax email aktywność
C 6 41 34 24 440 artur.bartosik@tu.kielce.pl Beta dorobek

Dyrektor Naukowy Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości bud. pok. tel./fax email aktywność
dr hab. Janusz Kot, prof. PŚk C 15 41 34 24 778 jkot@tu.kielce.pl Beta dorobek

Prodziekani

ds. Studenckich i Dydaktyki bud. pok. tel./fax email aktywność
dr Barbara Kruk  C 17 41 34 24 681 bkruk@tu.kielce.pl Beta dorobek
ds. Studenckich i Dydaktyki bud. pok. tel./fax email aktywność
dr Maria Szczepańska  C 16 41 34 24 263 spims@tu.kielce.pl Beta dorobek