Regulamin Praktyk


Załączniki:

Załącznik nr 1 (Umowa)

Załącznik do umowy

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4


Programy praktyk obowiązujące od roku akademickiego 2021/2022

Ekonomia I stopnia

Ekonomia II stopnia


Programy praktyk obowiązujące od roku akademickiego 2019/2020

Ekonomia I stopnia

Inżynieria danych

Logistyka

Zarządzanie i Inżynieria produkcji


Dotychczas obowiązujące programy praktyk:

Ekonomia

Logistyka

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Inżynieria danych