Modeluj swoją przyszłość

Modeluj swoją przyszłość

Myślisz o założeniu dobrze zarządzanej firmy? Planujesz pracę w korporacji? A może po prostu chcesz być w przyszłości dobrym szefem i liderem? Jeśli tak weź pod uwagę studia na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego na Politechnice Świętokrzyskiej!
To idealne rozwiązanie dla ludzi chcących zdobyć interdyscyplinarne wykształcenie, które otworzy im dalsze drogi kształcenia.

Studia na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego są od lat najchętniej wybierane przez młodych ludzi. Dają narzędzia i wiedzę niezbędną do efektywnego prowadzenia firmy oraz zarządzania poszczególnymi działami przedsiębiorstwa. Bo każdy dobrze zbudowany biznes zaczyna się od solidnego fundamentu. Sprawne poruszanie się po świecie podatków, przepisów prawnych i finansów daje istotną przewagę w świecie biznesu. Ulgi podatkowe, ocena ryzyka finansowego, zachowanie płynności pozwala na uniknięcie problemów, oraz wykorzystanie sprzyjających aspektów infrastruktury gospodarczej na własną korzyść.


Wydział oferuje sześć kierunków studiów. Ich programy stanowią połączenie wiedzy z wielu dziedzin: inżynierii produkcji, informatyki, logistyki, ekonomii czy finansów.

 • Ekonomia
  Studia na tym kierunku pozwolą Ci na podejmowanie racjonalnych decyzji związanych z zarządzaniem ludźmi, pieniędzmi czy dobrami materialnymi. Ekonomista potrafi stosować nowoczesne metody obliczeniowe oraz pozyskiwać i analizować informacje potrzebne przy podejmowaniu decyzji operacyjnych. Ma szansę zostać pracownikiem pionów analitycznych, wykonawczych i operacyjnych firm funkcjonujących w licznych branżach. Posiada też niezbędną wiedzę do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Inżynieria biomedyczna
  Kierunek studiów w PŚk, uruchomiony wspólnie z UJK, począwszy od roku akademickiego 2022/2023. Jest to kierunek interdyscyplinarny o profilu praktycznym, który przygotuje absolwenta do udzielania technicznego wsparcia w zakresie inżynierii materiałowej, biomechaniki i robotyki, informatyki czy elektroniki dla podmiotów opieki zdrowotnej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej, do posługiwania się m.in. narzędziami diagnostycznymi, przeznaczonymi do pomiaru ubytku kostnego lub kompletnego elementu kostnego oraz do wykonywania protez z materiałów biozgodnych, przy użyciu nowoczesnych technik SLM.
 • Inżynieria danych
  Jest to kierunek z obszaru zastosowań informatyki. Studenci dowiadują się, jak wykorzystując możliwości współczesnych technologii informatycznych, zarządzać dużymi zasobami danych pochodzących z różnych źródeł. Uczą się pisać programy komputerowe. Dodatkowo wzbogacają swoją wiedzę o podstawy matematyki, statystyki, ekonomii. W 2016 roku kierunek uzyskał certyfikat „Studia z przyszłością”. Kierunek ma charakter praktyczny, dzięki czemu absolwenci mają pewność, że po ukończeniu studiów są fachowcami przygotowanymi do działania w biznesie.
 • Logistyka
  To kierunek łączący wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych oraz podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania. Po skończeniu studiów możesz zostać specjalistą w zakresie podejmowania decyzji dotyczących logistyki w przedsiębiorstwie, budowy sieci logistycznych, zostać menedżerem logistyki we wszelkich firmach produkcyjnych i transportowych– słowem, zajmować różne ważne stanowiska w firmach, w których potrzebne są osoby do sprawnego zarządzania przepływem produktów, surowców i materiałów.
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
  Nowoczesny, popularny i interdyscyplinarny kierunek. Umożliwia uzyskanie wiedzy z zakresu zarządzania i organizowania procesu produkcji i tworzenia nowych produktów za pomocą różnorodnych technik oraz technologii. Studenci uczą się w jaki sposób pozyskiwać źródła finansowania, jak tworzyć bilans ekonomiczny i w końcu w jaki sposób efektywnie optymalizować proces produkcji. Jeżeli oprócz zagadnień związanych z techniką oraz organizacją produkcji interesujesz się także ich aspektem finansowym, to jest to kierunek dla Ciebie.
 • Zarządzanie biznesowe
  Oferta kształcenia na tym kierunku skierowana jest przede wszystkim do absolwentów szkół średnich o profilu ekonomicznym, menedżerskim, informatycznym oraz ogólnokształcącym. Studia ukierunkowane są zarówno na przekazanie studentom gruntownej i wszechstronnej wiedzy na temat mechanizmów zarządzania podmiotami gospodarczymi w nowoczesnej gospodarce cyfrowej, jak i kształtowanie umiejętności praktycznych pozwalających na elastyczne realizowanie w przyszłości funkcji menedżerskich.

 


Moja pasja, moje życie
Studenckie koła naukowe są najlepszym miejscem do poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności. Praca w nich to dla studentów pierwsze i bardzo cenne kroki do przyszłej kariery zawodowej. Na Wydziale funkcjonuje siedem studenckich kół naukowych.
Studenckie Koło Naukowe „Arystoteles”
Ukierunkowane jest na profil ekonomiczno-logistyczny i częściowo na inżynierię produkcji, transport, prawo, marketing, finanse, organizację i zarządzanie. Studenci zdobywają wiedzę i rozwijają umiejętności związane z działalnością gospodarczą, doskonaleniem języków obcych, komputerowych narzędzi biurowych, programów i systemów komputerowych.

Koło Naukowe „EXEMPLUM”
Misją koła jest pogłębianie wiedzy i umiejętności w sztuce rysowania obiektów przestrzennych 3D, tworzenie prototypów wyrobów, współpraca z przemysłem w opracowywaniu dokumentacji technicznej. Studenci każdego roku organizują kursy SolidWorks, które kończą się certyfikatem.

Koło Naukowe „Forum Biznes Centre Club”
Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodych ludzi to główny cel tego koła. Jego członkami są nie tylko studenci Wydziału ale również innych kieleckich uczelni wyższych, niezależnie od roku studiów czy kierunku. W organizowanych spotkaniach lub warsztatach udział biorą ludzie biznesu i sukcesu, którzy dzielą się swoim oświadczeniem. Koło funkcjonuje pod patronatem Business Centre Club.

Matematyczne Koło Naukowe „Funkcjonał”
Udział w tym kole pozwala na poszerzanie wiedzy matematycznej poza zakres materiału obowiązującego na studiach. Studenci tworzą projekty dydaktyczne we współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi. Służą pomocą uczniom w zrozumieniu i przyswajaniu matematycznej wiedzy. Pomagają przy organizacji powiatowych konkursów i warsztatów matematycznych.

Studenckie Naukowe Koło Modelowania Komputerowego „Grafen”
W kole prowadzone są prace dotyczące zastosowań informatyki , zarządzania danymi cyfrowymi oraz modelowania komputerowego w zagadnieniach techniki. Podstawowymi celami funkcjonowania koła są: prowadzenie i prezentacja badań własnych członków koła, organizowanie samopomocy koleżeńskiej w bieżącej nauce, doskonalenie znajomości języków obcych oraz rozwój osobowości członków koła.

Naukowe Koło Studenckie „Logistics”
Misją koła jest poszerzanie wiedzy teoretycznej i zdobywanie wiedzy praktycznej dotyczącej szeroko rozwiniętej dyscypliny nauki, którą jest logistyka. Koło ma na celu umożliwienie studentom rozwoju ich zainteresowań, w tym doskonalenia zdolności organizatorskich, negocjacyjnych. Członkowie koła przygotowują się do opracowania konkursów dla uczniów szkół średnich oraz do organizowania wycieczek, warsztatów, uczestnictwa w targach logistycznych, konferencjach, współpracy z przedsiębiorstwami logistycznymi w celu zdobycia doświadczenia.

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania i Przedsiębiorczości „Zipper”
Celem koła jest zdobywanie umiejętności i kompetencji w zakresie zarządzania, innowacyjności i przedsiębiorczości. Członkowie koła organizują studenckie seminaria naukowe, biorą udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, warsztatach i szkoleniach poświęconych tematyce przedsiębiorczości.

 

dołącz do nas!

 Wprowadził Milosz Pindur