Katedra Ekonomii i Finansów

dr hab. Agnieszka Piotrowska-Piątek, prof. PŚk

dr hab. Marianna Kotowska-Jelonek, prof. PŚk

prof. dr hab. inż. Oleksandr Oksanych

dr hab. Jan Bednarczyk, prof. PŚk

dr Tomasz Banasik

dr Katarzyna Brzozowska-Rup

dr inż. Paweł R. Kozubek

dr Dorota Miłek

dr Daria Moskwa-Bęczkowska

dr Edyta Piątek

dr Marzena Sobol

dr Bartłomiej Szymczyk

dr Anna Żyła

Katedra Inżynierii Produkcji

dr hab. inż. Artur Bartosik Artur, prof. PŚk

dr hab. inż. Dariusz Bojczuk, prof. PŚk

dr hab. inż. Marek Pawełczyk, prof. PŚk

dr hab. inż. Magdalena Rybaczewska-Błażejowska, prof. PŚk

dr hab. inż. Maria Krechowicz, prof. PŚk

dr inz. Sławomir Luściński

dr inż. Aneta Masternak-Janus

dr inż. Izabela Pliszka

dr inż. Anna Rębosz-Kurdek

dr inż. Małgorzata Sokała

dr inż. Beata Jaworska-Jóźwiak

Katedra Matematyki i Fizyki

prof. dr hab. Artur Maciąg

dr hab. Sylwia Hożejowska, prof. PŚk

dr hab. Beata Maciejewska, prof. PŚk

dr hab. Medard Makrenek, prof. PŚk

dr Jadwiga Dudkiewicz

dr Leszek Hożejowski

dr Barbara Kruk

dr Andrzej Lenarcik

dr inż. Paweł Łabędzki

dr Anna Pawińska

dr Maciej Sękalski

dr Monika Skóra

dr Marcin Stępień

Katedra Technologii Informatycznych

dr hab. Marzena Nowakowska, prof. PŚk

dr hab. inż. Ewelina Sendek-Matysiak, prof. PŚk

dr inż. Marcin Detka

dr inż. Dariusz Dobrowolski

dr inż. Sławomir Koczubiej

dr inż. Damian Krzesimowski

dr Małgorzata Lucińska

dr inż. Michał Pajęcki

dr inż. Paweł Stąpór

dr Maria Szczepańska

Katedra Zarządzania i Organizacji

dr hab. Janusz Kot, prof. PŚk

prof. dr hab. Jerzy Stadnicki

dr hab. Magdalena Tomala, prof. PŚk

dr Edyta Gąsiorowska-Mącznik

dr Paulina Nowak

dr Katarzyna Kiliańska

dr Joanna Radowicz

dr Anna Sołtys

dr Elżbieta Stolarska-Szeląg

dr Małgorzata Sztorc

dr Anna Walczyk

dr Danuta Witczak-Roszkowska

Katedra Zarządzania Jakością i Własnością Intelektualną

dr inż. Bożena Kaczmarska, prof. PŚk

prof. dr hab. inż. Stanisław Borkowski

dr hab. inż. Wacław Gierulski, prof. PŚk

dr inż. Agnieszka Czajkowska

dr Magdalena Kotulska-Kmiecik

dr inż. Aleksandra Kumor-Sulerz