Katedra Ekonomii i Finansów

prof. dr hab. inż. Oleksandr Oksanych

prof. dr hab. Jerzy Stadnicki

dr hab. Jan Bednarczyk, prof. PŚk.

dr hab. Józef Bućko

dr hab. Marianna Kotowska-Jelonek, prof. PŚk.

dr Tomasz Banasik

dr Katarzyna Brzozowska-Rup

dr inż. Paweł R. Kozubek

dr Dorota Miłek

dr Daria Moskwa-Bęczkowska

dr Paulina Nowak

dr Edyta Piątek

dr Marzena Sobol

dr Anna Żyła

Katedra Informatyki i Matematyki Stosowanej

dr hab. Sylwia Hożejowska, prof. PŚk.

dr hab. Artur Maciąg, prof. PŚk.

dr hab. Beata Maciejewska, prof. PŚk.

dr hab. Marzena Nowakowska

dr inż. Marcin Detka

dr Leszek Hożejowski

dr inż. Sławomir Koczubiej

dr Barbara Kruk

dr inż. Damian Krzesimowski

dr Zdzisław Piasta

dr inż. Zbigniew Sender

dr Monika Skóra

dr inż. Paweł Stąpór

dr Maria Szczepańska

Katedra Inżynierii Produkcji

prof. dr hab. inż. Stanisław Borkowski

prof. dr hab. inż. Kocańda Andrzej

dr hab. inż. Artur Bartosik Artur, prof. PŚk.

dr hab. inż. Dariusz Bojczuk, prof. PŚk.

dr hab. inż. Darya Filatova, prof. PŚk.

dr hab. inż. Wacław Gierulski, prof. PŚk.

dr inż. Bożena Kaczmarska, prof. PŚk.

dr hab. inż. Marek Pawełczyk, prof. PŚk.

dr hab. inż. Janusz Tuśnio

dr inż. Maria Krechowicz

dr Małgorzata Lucińska

dr inz. Sławomir Luściński

dr inż. Aneta Masternak-Janus

dr inż. Anna Rębosz-Kurdek

dr inż. Magdalena Rybaczewska-Błażejowska

dr inż. Małgorzata Sokała

dr inż. Artur Szmidt

dr inż. Stanisław Wójcik

Katedra Matematyki i Fizyki

prof. dr hab. Andrzej Okniński

dr Jadwiga Dudkiewicz

dr inż. Paweł Jagodziński

dr Andrzej Lenarcik

dr inż. Paweł Łabędzki

dr Medard Makrenek

dr Maciej Sękalski

dr Marcin Stępień

Katedra Zarządzania i Marketingu

dr hab. Janusz Kot, prof. PŚk.

dr hab. Agnieszka Piotrowska-Piątek, prof. PŚk.

dr Edyta Gąsiorowska-Mącznik

dr Joanna Radowicz

dr Małgorzata Sztorc

dr Anna Walczyk

dr Danuta Witczak-Roszkowska