Katedra Ekonomii i Finansów

dr hab. Marianna Kotowska-Jelonek, prof. PŚk.

prof. dr hab. inż. Oleksandr Oksanych

dr hab. Jan Bednarczyk, prof. PŚk.

dr Tomasz Banasik

dr Katarzyna Brzozowska-Rup

dr inż. Paweł R. Kozubek

dr Dorota Miłek

dr Daria Moskwa-Bęczkowska

dr Paulina Nowak

dr Edyta Piątek

dr Marzena Sobol

dr Anna Żyła

Katedra Inżynierii Produkcji

dr hab. inż. Artur Bartosik Artur, prof. PŚk.

dr hab. inż. Dariusz Bojczuk, prof. PŚk.

dr hab. inż. Marek Pawełczyk, prof. PŚk.

dr hab. inż. Magdalena Rybaczewska-Błażejowska, prof. PŚk

dr hab. inż. Janusz Tuśnio, prof. PŚk

dr inż. Maria Krechowicz

dr inz. Sławomir Luściński

dr inż. Aneta Masternak-Janus

dr inż. Izabela Pliszka

dr inż. Anna Rębosz-Kurdek

dr inż. Małgorzata Sokała

dr inż. Beata Jaworska-Jóźwiak

Katedra Matematyki i Fizyki

prof. dr hab. Artur Maciąg

prof. dr hab. Andrzej Okniński

dr hab. Sylwia Hożejowska, prof. PŚk.

dr hab. Beata Maciejewska, prof. PŚk.

dr Jadwiga Dudkiewicz

dr Leszek Hożejowski

dr Barbara Kruk

dr Andrzej Lenarcik

dr inż. Paweł Łabędzki

dr Medard Makrenek

dr Anna Pawińska

dr Maciej Sękalski

dr Monika Skóra

dr Marcin Stępień

Katedra Technologii Informatycznych

dr hab. Marzena Nowakowska, prof. PŚk

dr hab. inż. Ewelina Sendek-Matysiak, prof. PŚk

dr inż. Marcin Detka

dr inż. Dariusz Dobrowolski

dr inż. Sławomir Koczubiej

dr inż. Damian Krzesimowski

dr Małgorzata Lucińska

dr inż. Zbigniew Sender

dr inż. Paweł Stąpór

dr Maria Szczepańska

Katedra Zarządzania i Marketingu

dr hab. Janusz Kot, prof. PŚk.

prof. dr hab. Jerzy Stadnicki

dr hab. Agnieszka Piotrowska-Piątek, prof. PŚk.

dr Edyta Gąsiorowska-Mącznik

dr Joanna Radowicz

dr Anna Sołtys

dr Małgorzata Sztorc

dr Anna Walczyk

dr Danuta Witczak-Roszkowska

Katedra Zarządzania Jakością i Własnością Intelektualną

dr inż. Bożena Kaczmarska, prof. PŚk

prof. dr hab. inż. Stanisław Borkowski

dr hab. inż. Wacław Gierulski, prof. PŚk

dr Magdalena Kotulska-Kmiecik