W semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 Student ostatniego semestru studiów zobowiązany jest:

 • nie później niż do 14 czerwca 2022 (lub w przypadku uzyskania prolongaty do końca sesji poprawkowej semestru dyplomowego) wgrać do systemu APD pracę, zaakceptowaną  przez Promotora, zawierającą:
  – skan zadania na pracę dyplomową umieszczony po stronie tytułowej,
  – skan oświadczenia potwierdzającego samodzielność wykonania pracy umieszczony po ostatniej stronie pracy,
  – oryginały zadania i oświadczenia należy umieścić w wersji papierowej pracy;
 • nie później niż na tydzień przed obroną pracy dyplomowej:
  – dostarczyć do Dziekanatu wersję papierową pracy – jeden egzemplarz w oprawie miękkiej wraz z wersją elektroniczną (płyta CD lub DVD)
  – uzupełnić kartę obiegową w systemie USOSweb,przesłać do dziekanatu skan dowodu wpłaty za dyplom (dotyczy osób, które mają tę pozycję w umowie) w wys. 60,00 zł. na konto Politechniki Świętokrzyskiej (nr konta 17 1240 2092 9022 2000 2600 4402);
 • nie później niż na dwa dni przed obroną pracy dyplomowej:
  – przesłać prezentację (plik *.pdf  lub *.pptx) na adres bkruk@tu.kielce.pl  (EKO), spims@tu.kielce.pl (ZIP)
 • w dniu obrony dostarczyć:
  – legitymację studencką (po drugim stopniu studiów)