W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 Student ostatniego semestru studiów zobowiązany jest:

 • nie później niż do 1 lutego 2021 (lub w przypadku uzyskania prolongaty do końca sesji poprawkowej semestru dyplomowego) wgrać do systemu APD pracę, zaakceptowaną  przez Promotora, zawierającą:
  • skan zadania na pracę dyplomową umieszczony po stronie tytułowej,
  • skan oświadczenia potwierdzającego samodzielność wykonania pracy umieszczony po ostatniej stronie pracy,

         oryginały zadania i oświadczenia należy umieścić w wersji papierowej pracy; 

 • nie później niż na tydzień przed obroną pracy dyplomowej:
  • dostarczyć do Dziekanatu wersję papierową pracy 
  • uzupełnić kartę obiegową w systemie USOSweb,
  • przesłać do dziekanatu skan dowodu wpłaty za dyplom (dotyczy osób, które mają tę pozycję w umowie) w wys. 60,00 zł. na konto Politechniki Świętokrzyskiej
   (nr konta 
   17 1240 2092 9022 2000 2600 4402);
 • w dniu obrony dostarczyć:
  • legitymację studencką (po drugim stopniu studiów).