W roku akademickim 2019/2020 Student ostatniego semestru studiów zobowiązany jest:

nie później niż do 30 czerwca 2020 (lub w przypadku uzyskania prolongaty) do końca sesji poprawkowej semestru dyplomowego wgrać do systemu APD pracę zawierającą:

  • skan zadania na pracę dyplomową umieszczony po stronie tytułowej,
  • skan oświadczenia potwierdzającego samodzielność wykonania pracy umieszczony po ostatniej stronie pracy; 

nie później niż na tydzień przed obroną pracy dyplomowej:

  • uzupełnić kartę obiegową w systemie USOSweb,
  • przesłać do dziekanatu skan dowodu wpłaty za dyplom (dotyczy osób, które mają tę pozycję w umowie) w wys. 60,00 zł. na konto Politechniki Świętokrzyskiej
    (nr konta 
    17 1240 2092 9022 2000 2600 4402);

w dniu obrony dostarczyć:

  • oryginał oświadczenia potwierdzającego samodzielność wykonania pracy ,
  • legitymację studencką (po drugim stopniu studiów).