Skład Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na na kadencję 2016-2020

 

  • dr Paulina Nowak – Przewodnicząca
  • mgr inż. Beata Sarnecka – Sekretarz

Członkowie:

  • dr Barbara Kruk – Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki
  • dr Maria Szczepańska – Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki
  • dr hab. Sylwia Hożejowska
  • dr Dorota Miłek
  • dr Monika Skóra
  • mgr Agnieszka Szczepaniak
  • dr Danuta Witczak-Roszkowska
  • Wojciech Krupa – student

Sprawozdanie – jakość kształcenia 2018/2019
Sprawozdanie – jakość kształcenia 2017/2018
Sprawozdanie – jakość kształcenia 2016/2017
Sprawozdanie – jakość kształcenia 2015/2016
Sprawozdanie – jakość kształcenia 2014/2015
Wydziałowa księga zapewnienia jakości kształcenia
Wydziałowa księga procedur i instrukcji