Dyrektor Naukowy Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości

dr hab. Janusz Kot, prof. PŚk bud. C, pok. 2.15 tel. 41 3424687 email: jkot@tu.kielce.pl

Z-ca Dyrektora Naukowego Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości

Dr hab. inż. Bożena Kaczmarska, prof. PŚk bud. C, pok. 4.28 Tel. 41 3424654 email: bozena.kaczmarska@tu.kielce.pl

Obsługa Administracyjna Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu I Jakości

mgr Agnieszka Pakuła bud. C, pok. 2.33 tel. 41 3424340 email: apakula@tu.kielce.pl

 

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości

  1. dr hab. inż. Bożena Kaczmarska, prof. PŚk
  2. dr hab. Janusz Kot, prof. PŚk – Przewodniczący
  3. dr hab. Marzena Nowakowska, prof. PŚk
  4. prof. dr hab. Oleksandr Oksanych
  5. dr hab. Agnieszka Piotrowska-Piątek, prof. PŚk
  6. dr hab. inż. Magdalena Rybaczewska-Błażejowska, prof. PŚk
  7. prof. dr hab. inż. Jerzy Stadnicki
  8. dr hab. Łukasz Wojcieszak, prof. PŚk
  9. dr hab. inż. Maria Krechowicz, prof. PŚk
  10. dr hab. Magdalena Tomala, prof. PŚk