Studia stacjonarne

 • I semestr – plan 2017/18

Akademickie dobre wychowanie I

Algebra Liniowa

Analiza matematyczna I

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Fizyka 1

Grafika inżynierska

Język angielski 1

Mikroekonomia

Podstawy prawa

Podstawy zarządzania

Technologie informacyjne

Wstęp do Ochrony Własności Intelektualnej

 • II semestr – plan 2017/18

Analiza matematyczna II

Fizyka 2

Historia gospodarcza

Historia myśli ekonomicznej

Język angielski 2

Makroekonomia

Materiałoznawstwo

Podstawy informatyki

Podstawy logistyki

Podstawy marketingu

Postawy nauki o materiałach

Prawo gospodarcze

 • I semestr

Akademickie dobre wychowanie I

Algebra Liniowa

Analiza matematyczna I

Angielski 1

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Fizyka1

Historia gospodarcza

Historia myśli ekonomicznej

Mikroekonomia

Podstawy prawa

Repetytorium z matematyki

Statystyka

Technologie informacyjne

Wstęp do Ochrony Własności Intelektualnej

 • II semestr

Analiza matematyczna II

Angielski 2

Fizyka 2

Makroekonomia

Materiałoznawstwo

Podstawy informatyki

Podstawy logistyki

Podstawy marketingu

Podstawy zarządzania

Postawy nauki o materiałach

Prawo gospodarcze

 • III semestr

Angielski3

Etyka zawodowa

Grafika inżynierska

Infrastruktura logistyczna

Logika

Matematyka dyskretna

Mechanika techniczna

Procesy produkcyjne

Rachunkowość

Techniki wytwarzania II

Techniki wytwarzania I

Technologie internetowe

Wf1

Wybrane elementy systemu prawnego w Polsce

Zarządzanie strategiczne

 • IV semestr

Angielski 4

Badania operacyjne

Bazy danych

Elementy dynamiki

Finanse

Logistyka zaopatrzenia

Mechanika

Nowoczesne technologie produkcyjne

Praktyki

Rynek usług logistycznych

Tworzywa sztuczne i kompozyty

Wf 2

Wytrzymałość materiałów

Zarządzanie produkcja

Zarządzanie usługami

 • V semestr

Angielski 5

Ekonometria

Historia fizyki

Historia muzyki

Innowacje w przedsiębiorstwie

Inżynieria systemów i analiza systemowa

Logistyka produkcji

Normalizacja w logistyce

Rachunek kosztów logistyki

Równania różniczkowe

Techniki komputerowe we wspomaganiu decyzji logistycznych

Towaroznawstwo

Wycena nieruchomości – przedmiot do wyboru

Zarządzanie jakością

 • VI semestr

Akademickie dobre wychowanie

Centra logistyczne

Ekologistyka

Ładunkoznawstwo

Logistics

Logistyka dystrybucji

Metody heurystyczne

Negocjacje

Podstawy metodologii badan naukowych

Prawo pracy

Projektowanie procesów

Projektowanie sieci logistycznej

Transport w systemach logistycznych

Zarządzanie relacjami z klientami

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zintegrowane systemy zarządzania

 • VII semestr

Badania rynkowe i marketingowe

Ekonomika transportu

Ochrona własności intelektualnej

Podstawy recyklingu

Przedsiębiorczość technologiczna

Seminarium i praca dyplomowa

Technologie informacyjne w logistyce


Studia niestacjonarne

 • I semestr – plan 2017/18

Akademickie dobre wychowanie I

Algebra Liniowa

Analiza matematyczna 1

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Fizyka 1

Grafika inżynierska

Język angielski 1

Mikroekonomia

Podstawy prawa

Podstawy zarządzani

Technologie informacyjne

Wstęp do Ochrony Własności Intelektualnej

 • II semestr – plan 2017/18

Analiza matematyczna 2

Fizyka 2

Historia gospodarcza

Historia myśli ekonomicznej

Język angielski 2

Makroekonomia

Materiałoznastwo

Podstawy informatyki

Podstawy logistyki

Podstawy marketingu

Postawy nauki o materiałach

Prawo gospodarcze

 • I semestr

Akademickie dobre wychowanie I

Algebra Liniowa

Analiza matematyczna I

angielski 1

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Fizyka 1

Historia gospodarcza

Historia myśli ekonomicznej

Mikroekonomia

Podstawy prawa

Repetytorium z matematyki

Statystyka

Technologie informacyjne

Wstęp do Ochrony Własności Intelektualnej

 • II semestr

Analiza matematyczna II

Angielski 2

Fizyka 2

Makroekonomia

Materiałoznawstwo

Podstawy informatyki

Podstawy logistyki

Podstawy marketingu

Podstawy zarządzania

Postawy nauki o materiałach

Prawo gospodarcze

 • III semestr

Angielski 3

Grafika inżynierska

Infrastruktura logistyczna

Logika

Matematyka dyskretna

Mechanika techniczna

Procesy produkcyjne

Psychologia społeczna

Rachunkowość

Techniki wytwarzania II

Techniki wytwarzania I

Technologie internetowe

Wybrane elementy systemu prawnego w Polsce

 • IV semestr

Angielski 4

Badania Operacyjne

Bazy danych

Ekonometria

Elementy dynamiki

Etyka zawodowa

Finanse

Logistyka zaopatrzenia

Mechanika

Nowoczesne technologie produkcyjne

Praktyki

Rynek usług logistycznych

Wytrzymałość materiałów

Zarządzanie produkcja

Zarządzanie usługami

 • V semestr

Angielski 5

Historia fizyki

Historia muzyki

Innowacje w przedsiębiorstwie

Inżynieria systemów i analiza systemowa

Logistyka produkcji

Normalizacja w logistyce

Rachunek kosztów logistyki

Techniki komputerowe we wspomaganiu decyzji logistycznych

Towaroznawstwo

Zarządzanie jakością

 • VI semestr

Advanced Methods of Statistics

Centra logistyczne

Ekologistyka

Ładunkoznawstwo

Logistics

Logistyka dystrybucji

Metody heurystyczne

Negocjacje

Podstawy metodologii badań naukowych

Projektowanie procesów

Projektowanie sieci logistycznej

Transport w systemach logistycznych

Zarządzanie relacjami z klientami

Zintegrowane systemy zarządzania

 • VII semestr

Akademickie dobre wychowanie

Badania rynkowe i marketingowe

Ekonomika transportu

Ochrona własności intelektualnej

Podstawy recyklingu

Przedsiębiorczość technologiczna

Seminarium i praca dyplomowa

Technologie informacyjne w logistyce