Studia stacjonarne I stopnia

  • Semestr I

Akademickie dobre wychowanie 1

Algebra Liniowa

Analiza matematyczna 1

Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki

Fizyka I

Język angielski 1

Podstawy ekonomii

Podstawy prawa

Podstawy zarządzania dla inżynierów

Technologie informacyjne

Wstęp do ochrony własności intelektualnej

  • Semestr II

Analiza matematyczna 2

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

Bazy danych

Coaching kariery

Fizyka II

Geoprzestrzenne bazy danych GIS

Historia Fizyki

Historia Matematyki

Historia Muzyki

Historia techniki i wynalazków

Instrumentoznastwo

Język angielski 2

Logika

Podstawy Coaching

Podstawy informatyki

Prawo_gospodarcze

Wnioskowanie statystyczne

Współczene systemy komputerowe

  • Semestr III

Algorytmy i struktury danych

Język angielski 3

Matematyka dyskretna

Programowanie w środowisku RAD C++

Programowanie w środowisku RAD-Delphi

Projektowanie Relacyjnych Baz Danych-Interbase

Projektowanie Relacyjnych Baz-Danych-MySQL

Równania różniczkowe

Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe

System informacyjny rachunkowości

Technologie internetowe

Technologie i systemy produkcyjne

WF 3

Zarządzanie jakością

Zarządzanie produkcją

  • Semestr IV

Akwizycja danych pomiarowych

Aspekty prawne bezpieczeństwa danych

Badania operacyjne

Bezpieczeństwo danych w systemach informatycznych

Database Solutions

Finanse przedsiębiorstw

Fundamentals of Computer Science

Język angielski 4

Komputerowe wspomaganie zarządzania produkcją

Komunikacja społeczna

Modelowanie procesów biznesowych

Negocjacje

Ochrona własności intelektualnej

Programowanie Baz Danych w środowisku RAD-C++

Programowanie Baz Danych w środowisku RAD-Delphi

WF 4

Zarządzanie bazami danych-SQL

  • Semestr V

Akademia Sieci Cisco

Eksploracja i Przygotowanie Danych do Analiz

Integracja korporacyjnych zasobów danych

Język angielski specjalistyczny

Język programowania Python

Odkrywanie związków w danych wielowymiarowych

Podstawy modelowania zależności w danych

Podstawy programowania w komputerowym środowisku analitycznym

Programowanie urządzeń mobilnych

Projektowanie Aplikacji internetowych-JAVA

Projektowanie Aplikacji internetowych-PHP

Wizualizacja danych

Zarządzanie Projektem

  • Semestr VI

Akademickie dobre wychowanie 2

Analiza danych niestrukturalnych

Bazy danych typu Big Data

Innowacje w przedsiębiorstwie

Metodyka TRIZ w Inżynierii

Metrologia

Podstawy hurtowni danych

Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie

Semantyczne bazy danych

Wprowadzenie do uczenia maszynowego

Wybrane modele klasyfikacji i regresji

Zarządzanie relacjami z klientem

Zarządzanie zasobami ludzkimi

  • Semestr VII

Praktyka_zawodowa

Seminarium i praca dyplomowa