Edukacja Techniczno – Informatyczna – kierunek zamknięty

Nabór Zimowy

 • Semestr I

Algebra liniowa

Analiza matematyczna I

BHP

Fizyka I

Historia gospodarcza regionu

Język angielski

Podstawy ekonomii

Psychologia ogólna

Repetytorium z matematyki

Statystyka

Technologie informacyjne

Technologie internetowe

 • Semestr II

Algorytmy i struktury danych

Analiza matematyczna II

Chemia

Elementy logiki i matematyki dyskretnej

Fizyka II

Język angielski II

Materiałoznawstwo

Podstawy informatyki

Wprowadzenie do pedagogiki

 • Semestr III

Bazy danych

Grafika inżynierska

Język angielski 3

Język programowania – C

Język programowania – Pascal

Mechanika płynów

Mechanika techniczna

Równania różniczkowe

Techniki wytwarzania II

Techniki wytwarzania I

Tworzywa sztuczne i kompozyty

Wychowanie fizyczne

 • Semestr IV

Elektrotechnika i elektronika

Grafika komputerowa

Język angielski

Mechanika techniczna II

Prawo własności intelektualnej

Projektowanie relacyjnych baz danych – Interbase

Projektowanie relacyjnych baz danych – MySQL

Systemy operacyjne

Wychowanie fizyczne 2

Wytrzymałość materiałów

Zarządzanie i organizacja pracy

 • Semestr V

Dokumentacja technologiczna

Język angielski specjalistyczny I

Laboratorium z podstaw automatyzacji

Metody numeryczne

Metrologia

Obrabiarki sterowane numerycznie

Podstawy automatyzacji

Podstawy mechaniki komputerowej

Programowanie w środowisku RAD – CBuilder

Programowanie w środowisku RAD – Delphi

Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe

Technologie internetowe

 • Semestr VI

Administracja serwerów

Application of Numerical Methods in Mechanics

Drgania i hałas

Ekologia i zarządzanie środowiskiem

Fizyka inżynierska

Grafika inżynierska 3D

Historia Fizyki

Historia Matematyki

Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich

Projektowanie aplikacji internetowych – JAVA

Projektowanie inżynierskie

Techniki multimedialne

Technolgie społeczeństwa informacyjnego

Teoria zderzeń

Zagadnienia eksploatacji i niezawodności

 • Semestr VII

Konstrukcji spawane i zgrzewane

Metody komputerowe w niezawodności maszyn

Metody sztucznej inteligencji

Modelowanie w zagadnieniach techniki

Renevable Energy Sources

Seminarium i praca dyplomowa

Sprzęt komputerowy

Zarządzanie jakością

Nabór Letni

 • Semestr I

Algebra liniowa

Analiza matematyczna I

Chemia

Elementy logiki i matematyki dyskretnej

Fizyka I

Język angielski

Materiałoznawstwo

Podstawy informatyki

Repetytorium z matematyki

Wprowadzenie do pedagogiki

 • Semestr II

Algorytmy i struktury danych

Analiza matematyczna II

BHP

Fizyka II

Historia gospodarcze regionu

Język angielski

Podstawy ekonomii

Psychologia ogólna

Statystyka

Technolgie informacyjne

Technologie internetowe

 • Semestr III

Bazy danych

Elektrotechnika i elektronika

Grafika komputerowa

Język angielski

Język programowania – C

Język programowania – Pascal

Mechanika techniczna

Prawo własności intelektualnej

Równania różczniczkowe

Techniki wytwarzania II

Techniki wytwarzania I

Wychowanie fizyczne

 • Semestr IV

Grafika inżynierska

Język angielski

Mechanika płynów

Mechanika techniczna II

Projektowanie relacyjnych baz danych – Interbase

Projektowanie relacyjnych baz danych – MySQL

Systemy operacyjne

Tworzywa sztuczne i kompozyty

Wychowanie fizyczne 2

Wytrzymałość materiałów

Zarządzanie i organizacja pracy

 • Semestr V

Dokumentacja technologiczna

Język angielski specjalistyczny I

Laboratorium z podstaw automatyzacji

Metody numeryczne

Metrologia

Obrabiarki sterowane numerycznie

Podstawy automatyzacji

Podstawy mechaniki komputerowej

Programowanie w środowisku RAD – CBuilder

Programowanie w środowisku RAD – Delphi

Sieci komputerowe i aplikacji sieciowe

Technologie internetowe

 • Semestr VI

Administracja serwerów

Application of Numerical Methods in Mechanics

Drgania i hasłas

Ekologia i zarządzanie środowiskiem

Fizyka inżynierska

Grafika inżynierska 3D

Historia fizyki

Historia matematyki

Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich

Projektowanie aplikacji internetowych – Java

Projektowanie inżynierskie

Techniki multimedialne

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Teoria zderzeń

Zagadnienia eksploatacji i niezawodności

 • Semestr VII

Konstrukcje spawane i zgrzewane

Metody komputerowe w niezawodności maszyn

Metody sztucznej inteligencji

Modelowanie w zagadnieniach techniki

Renevable Energy Sources

Seminarium i praca dyplomowa

Sprzęt komputerowy

Zarządzanie jakością