Semestr 1

Jezyk angielski I

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Mikroekonomia

Analiza matematyczna I

Algebra liniowa

Statystyka

Wprowadzenie do techniki

Technologie informacyjne

Etyka gospodarcza

Psychologia spoleczna

Podstawy prawa

Wybrane zagadnienia prawa cywilnego

Ochrona wlasnosci intelektualnej

Historia gospodarcza


Semestr 2

Jezyk angielski II

Makroekonomia

Analiza matematyczna II

Matematyka finansowa

Finanse i bankowosc

Podstawy informatyki

Podstawy rachunkowosci

Podstawy zarzadzania

Ekonometria


Semestr 3

Jezyk angielski III

Podstawy marketingu

Informatyka programowanie

Prawo gospodarcze

Technologie w ochronie srodowiska

Ekologia i zarzadzanie srodowiskiem

Rownania rozniczkowe

Badania operacyjne

System podatkowy i celny

Polityka gospodarcza

Rachunkowosc finansowa

Finanse publiczne

Wychowanie fizyczne


Semestr 4

Jezyk angielski IV

Finanse przedsiebiorstw

Miedzynarodowe stosunki gospodarcze

Bazy danych

Analiza ekonomiczna

Polityka gospodarcza UE

Zarzadzanie produkcja i uslugami

Wycena nieruchomosci

Gospodarka nieruchomosciami

Dynamika gieldy

Wstep do ekonofizyki

Polityka spoleczna

Wychowanie fizyczne

Rachunek kosztow w przedsiebiorstwie

Rachunkowosc zarzadcza

Analiza makroekonomiczna otoczenia przedsiebiorstwa

Rachunkowosc komputerowa


Semestr 5

Jezyk angielski specjalistyczny

Badania rynkowe i marketingowe

Gospodarka regionalna

Innowacje w przedsiebiorstwie

Technologie internetowe

Fundusze UE

Zarzadzanie rozowjem organizacji

Ksztaltowanie konkurencyjnosci przedsiebiorstw

The Firm in the Competitive Market

Finance and banking

Zaawansowane zastosowania arkuszy kalkulacyjnych

Techniki komputerowe w zarzadzaniu finansami przedsiebiorstw

Analiza i ocena ryzyka w dzialalnosci gospodarczej

Przedsiebiorstwo na rynku kapitalowym

Analiza finansowa i wycena przedsiebiorstw

Negocjacje

Biznesplan

System posrednictwa finansowego

Analiza marketingowa

Wspolpraca przedsiebiorstwa z bankiem

Ocena efektywnosci przedsiewziec inwestycyjnych


Semestr 6

Controlling

Zarzadzanie jakoscia

Prognozowanie i symulacje w przedsiebiorstwie

Informatyczne systemy wspomagania decyzji

Analiza strategiczna przedsiebiorstwa

Zarzadzanie strategiczne

Investment Project Appraisal

Inzynieria finansowa

Rachunkowosc korporacyjna

Management of investment projects

Praktyka zawodowa

Seminarium dyplomowe

Praca dyplomowa