Szanowni Wykładowcy oraz Studenci studiów niestacjonarnych WZiMK

 

       Informujemy, że począwszy od semestru letniego roku akademickiego 2023/2024, wszystkie plany zajęć dla studiów niestacjonarnych będą publikowane poprzez system USOS, w zakładce „Plany zajęć”. Zestawienie zbiorcze dodatkowo pojawi się w tym miejscu (strona internetowa WZiMK –> Studia –> Plany zajęć studiów niestacjonarnych). Na indywidualnych kontach USOS można już sprawdzać plan zajęć.

 

 

 

Ekonomia – studia I stopnia

 

Inżynieria Danych – studia I stopnia

 

 

Logistyka – studia I stopnia

 

 

 

Zarządzanie Biznesowe – studia I stopnia

 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – studia I stopnia

 

 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – studia II stopnia