Semestr 1

Język angielski I

BHP

Analiza matematyczna I

Algebra liniowa

Grafika inżynierska

Fizyka I

Mikroekonomia

Podstawy logistyki

Podstawy prawa

Podstawy zarządzania

Technologie informacyjne


Semestr 2

Język angielski II

Analiza matematyczna II

Fizyka II

Makroekonomia

Historia techniki

Historia wynalazków

Podstawy marketingu

Prawo gospodarcze

Infrastruktura logistyczna

Materiałoznawstwo

Podstawy nauki o materiałach

Zarządzanie strategiczne

Zarzadzanie rozwojem organizacji

Podstawy informatyki


Semestr 3

Język angielski III

Wychowanie fizyczne

Logika

Matematyka dyskretna

Statystyka

Badania operacyjne

Mechanika Techniczna

Rachunkowość

Gospodarka nieruchomościami

Wycena nieruchomości

Usługi logistyczne

Techniki wytwarzania I

Techniki wytwarzania II

Procesy produkcyjne

Automatyzacja procesów

Technologie internetowe


Semestr 4

Język angielski IV

Wychowanie fizyczne

Elementy dynamiki

Mechanika

Wytrzymałość materiałów

Finanse

Logistyka produkcji

Logistyka zaopatrzenia

Automatyczna identyfikacja w logistyce

GS1 w logistyce

Bazy danych

Praktyka zawodowa


Semestr 5

Język angielski specjalistyczny

Ekonometria

Inżynieria systemów i analiza systemowa

Zarządzanie jakością

Logistyka dystrybucji

Normalizacja w logistyce

Ładunkoznawstwo

Hydrotransport

Rachunek kosztów logistyki

Innowacje w przedsiębiorstwie

Zarządzanie magazynem

Techniki komputerowe we wspomaganiu decyzji logistycznych

Systemy logistyczne

Przepływy w systemach logistycznych

Planowanie inwestycji logistycznych

Gospodarka magazynowa


Semestr 6

In-plant logistics for auto body production

Production Logistics in the Automotive Industry

Sieci logistyczne

Projektowanie procesów

Modelowanie procesów biznesowych

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Negocjacje

Analiza decyzyjna

Metody wspomagania decyzji

GIS w logistyce

Transport w systemach logistycznych

Środki transportu

Ekologistyka

Podstawy recyklingu

Logistyka miejska

Podstawy metodologii badan naukowych

Ochrona własności intelektualnej

Zarządzanie własnością intelektualną

Seminarium dyplomowe I

Zarządzanie relacjami z klientami

Badania rynkowe i marketingowe

Efektywność inwestycji logistycznych

Telematyka w systemach logistycznych


Semestr 7

Seminarium dyplomowe II

Praca dyplomowa

Zintegrowane systemy zarządzania

Przedsiębiorczość technologiczna

Przemysł 4-0

Modelowanie w logistyce produkcji

Ekonometria przestrzenna

Metody i modele analizy danych przestrzennych

Ekonomika transportu

Industry4.0

Business Information Management

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

Coaching kariery

Technologie informacyjne w logistyce

Projektowanie systemów logistycznych