Studia stacjonarne pierwszego stopnia obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016

studia stacjonarne pierwszego stopnia
obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Lp. Przedmioty Semestr I
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Język angielski 1     30   1
2 Historia gospodarcza 20       2
3 Bezpieczeństwo i higiena pracy 15       1
4 Mikroekonomia 30 Egzamin 30     6
5 Analiza matematyczna I 30 Egzamin 20     6
6 Algebra liniowa 20 10     3
7 Statystyka 30 Egzamin 20     6
8 Wprowadzenie do techniki 20       2
9 Wybór 4
Etyka gospodarcza 15      
Psychologia społeczna 15      
10 Technologie informacyjne     24   2
11 Wstęp do ochrony własności intelektualnej 4       0
 
  Razem 184 80 54 0 30
134
318

 

Lp. Przedmioty Semestr II
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Język angielski II     30   1
2 Technologie w ochronie środowiska 20 10     3
3 Podstawy prawa 20 Egzamin       2
4 Makroekonomia 30 Egzamin 30     6
5 Analiza matematyczna II 20 10     2
6 Matematyka finansowa 20       2
7 Finanse i bankowość 20 Egzamin 10     4
8 Podstawy informatyki 15   24   3
9 Podstawy rachunkowości 20 Egzamin 10     4
10 Podstawy marketingu 20       2
11 Przedmiot do wyboru 15       1
 
  Razem 200 70 54 0 30
124
324

 

Lp. Przedmioty Semestr III
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Język angielski III     30   1
2 Analiza ekonomiczna 20     10 2
3 Informatyka programowanie 15   24   3
4 Prawo gospodarcze 20 Egzamin 10     4
5 Równania różniczkowe 15       1
6 Badania operacyjne 15       1
7 Ekonometria 20     10 2
8 System podatkowy i celny 20 Egzamin 10     4
9 Polityka gospodarcza 20 Egzamin 10     4
10 Rachunkowość finansowa 30 Egzamin 15     5
11 Finanse publiczne 20 10     3
12 Wychowanie fizyczne   30     1
 
  Razem 195 85 54 20 31
159
354

 

Lp. Przedmioty Semestr IV
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
specjalność Finanse przedsiębiorstw
1 Język angielski IV     30 Egzamin   2
2 Rachunkowość zarządcza 20 Egzamin     15 4
3 Rachunkowość komputerowa     24   2
4 Finanse przedsiębiorstw 30 Egzamin 15     5
5 Międzynarodowe stosunki gospodarcze 30       2
6 Bazy danych 15   24   3
7 Organizacja i zarządzanie 30 Egzamin 15     5
8 Polityka gospodarcza UE 20 10     3
9 Zarządzanie produkcją i usługami 20 Egzamin 10     3
10 Ochrona własności intelektualnej 15       1
11 Wychowanie fizyczne   30     1
 
  Razem 180 80 78 15 31
173
353
 
specjalność Logistyka przedsiębiorstw
1 Język angielski IV     30 Egzamin   2
2 Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw 30 Egzamin     15 5
3 Ładunkoznawstwo 20       1
4 Finanse przedsiębiorstw 30 Egzamin 15     5
5 Międzynarodowe stosunki gospodarcze 30       2
6 Bazy danych 15   24   3
7 Organizacja i zarządzanie 30 Egzamin 15     5
8 Polityka gospodarcza UE 20 10     3
9 Zarządzanie produkcją i usługami 20 Egzamin 10     3
10 Ochrona własności intelektualnej 15       1
11 Wychowanie fizyczne   30     1
 
  Razem 210 80 54 15 31
149
359

 

Lp. Przedmioty Semestr V
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
specjalność Finanse przedsiębiorstw
1 Język angielski  specjalistyczny     30   2
2 Badania rynkowe i marketingowe 20     10 2
3 Gospodarka regionalna 20     10 2
4 Fundusze UE 10     20 3
5 Innowacje w przedsiębiorstwie 15 Egzamin     10 3
6 Polityka społeczna 20 Egzamin     10 4
7 Techniki komputerowe w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw     24   2
8 Technologie internetowe 15   12   2
9 Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym 15 Egzamin     10 3
10 Przedmiot do wyboru 15       1
11 Przedmiot do wyboru z zakresu specjalności 15     15 3
12 Przedmiot do wyboru w jęz. angielskim 15       2
13 Przedmiot do wyboru 15       1
 
  Razem 175 0 66 85 30
151
326
 
specjalność Logistyka przedsiębiorstw
1 Język angielski  specjalistyczny     30   2
2 Logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji 30 Egzamin 15     5
3 Infrastruktura logistyczna 20 Egzamin 15     3
4 Badania rynkowe i marketingowe 20     10 2
5 Gospodarka regionalna 20     10 2
6 Innowacje w przedsiębiorstwie 15     10 2
7 Polityka społeczna 20 Egzamin     10 3
8 Technologie internetowe 15   12   2
9 Fundusze UE 10     20 3
10 Wybór 2
Negocjacje     24  
Zarządzanie personelem     24  
11 Przedmiot do wyboru w jęz.angielskim 15       2
12 Przedmiot do wyboru 15       2
 
  Razem 180 30 66 60 30
156
336

 

Lp. Przedmioty Semestr VI
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
specjalność Finanse przedsiębiorstw
1 Negocjacje     24   2
2 Zarządzanie jakością 20       1
3 System pośrednictwa finansowego 20 Egzamin 10     3
4 Informatyczne systemy wspomagania decyzji     24   2
5 Zarządzanie strategiczne 20     10 2
6 Inżynieria finansowa 20     10 2
7 Rachunkowość korporacyjna 20     10 2
8 Przedmiot do wyboru w jęz. angielskim 15       2
9 Praktyka zawodowa 3 tygodnie 4
10 Seminarium  i praca dyplomowa       30 10
 
  Razem 115 10 48 60 30
118
223
 
specjalność Logistyka przedsiębiorstw
1 Modelowanie procesów logistycznych     20   2
2 Transport w systemach logistycznych 30     15 3
3 Rachunek kosztów logistyki przedsiębiorstw 30 Egzamin 15     5
4 Centra logistyczne 15     15 2
5 Ekologistyka 15       1
6 Zarządzanie jakością i normalizacja w logistyce 20       1
7 Przedmiot do wyboru w jęz.angielskim 15       2
8 Praktyka zawodowa 3 tygodnie 4
9 Seminarium  i praca dyplomowa       30 10
 
  Razem 125 15 20 60 30
95
220

 

studia stacjonarne drugiego stopnia
obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Lp. Przedmioty Semestr I
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Makroekonomia II 15 Egzamin 15     5
2 Ekonomia menedżerska 15 Egzamin 15     5
3 Historia myśli ekonomicznej 30       3
4 Prawo gospodarcze II 15 15     3
5 Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych 15 15     3
6 Wnioskowanie statystyczne 15 15     3
7 Ekonomia matematyczna 15 15     3
8 Rynki finansowe 15 Egzamin 15     5
 
  Razem 135 105 0 0 30
105
240

 

Lp. Przedmioty Semestr II
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Język angielski specjalistyczny     15 Egzamin   1
2 Ekonomia międzynarodowa 15 Egzamin 15     5
3 Gospodarowanie kapitałem ludzkim 15     15 5
4 Analiza sprawozdań finansowych     15   2
5 Planowanie finansowe 15   15   3
6 Internacjonalizacja przedsiębiorstw 15       2
7 Public relations 15       2
8 Funkcjonowanie samorządu terytorialnego 15 15     3
9 Ekonomia ochrony środowiska 15 15     3
10 Zarządzanie własnością intelektualną 15       2
11 Przedmiot w języku angielskim 15       2
 
  Razem 135 45 45 15 30
108
240

 

Lp. Przedmioty Semestr III
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Ocena efektywności projektów inwestycyjnych 15     15 3
2 Audyt wewnętrzny 15     15 3
3 Modelowanie i symulacje komputerowe     30   4
4 Przedmiot do wyboru I* 15       2
5 Przedmioty w ramach specjalności 105 18
 
  Razem 45 0 30 30 30
60
210
 
specjalność Ekonomia menedżerska
1 Programowanie i planowanie strategiczna 15 Egzamin     15 6
2 Zarządzanie projektami 15 Egzamin     15 6
3 Decyzyjne gry strategiczne     30   4
4 Przedmiot w języku angielskim 15       2
 
  Razem 45 0 30 30 18
60
105
 
specjalność Finanse przedsiębiorstw
1 Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie 15 Egzamin 15     6
2 Polityka podatkowa podmiotów gospodarczych 15 Egzamin 15     6
3 Gry decyzyjne w przedsiębiorstwie     30   4
4 Przedmiot w jęz. angielskim 15       2
 
  Razem 45 30 30 0 18
60
105
 
specjalność Gospodarka regionalna i lokalna
1 Zarządzanie rozwojem regionalnym 15 Egzamin 15     6
2 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 15 Egzamin 15     5
3 Zarządzanie projektami 15     15 4
4 Regional policy or Government finance 15       3
 
  Razem 60 30 0 15 18
45
105

 

Lp. Przedmioty Semestr IV
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Seminarium dyplomowe, praca dyplomowa       30 Egzamin 20
2 Przedmioty w ramach specjalności 105 10
 
  Razem 0 0 0 30 30
30
135
 
specjalność Ekonomia menedżerska
1 Ubezpieczenia i ryzyko w działalności gospodarczej 15 15     3
2 Marketing międzynarodowy 15 15     3
3 Analiza decyzyjna       15 1
4 Zintegrowane systemy zarządzania 15     15 3
 
  Razem 45 30 0 30 10
60
105
 
specjalność Finanse przedsiębiorstw
1 Finansowanie  rozwoju przedsiębiorstw 15 15     3
2 Ubezpieczenia i ryzyko w działalności gospodarczej 15 15     3
3 Krajowe i międzynarodowe operacje bankowe   30     3
4 Zabezpieczenie wierzytelności   15     1
 
  Razem 30 75 0 0 10
75
105
 
specjalność Gospodarka regionalna i lokalna
1 Marketing terytorialny 15       2
2 Strategie rozwoju gmin i regionów   15   15 2
3 Wielofunkcyjność obszarów wiejskich   15   15 3
4 Regionalne i lokalne rynki pracy   15   15 3
 
  Razem 15 45 0 45 10
90
105

 

studia niestacjonarne pierwszego stopnia
obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Lp. Przedmioty Semestr I
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Język angielski 1     24   1
2 Historia gospodarcza 10       2
3 Bezpieczeństwo i higiena pracy 15       1
4 Mikroekonomia 30 Egzamin 30     8
5 Analiza matematyczna I 16 Egzamin 12     7
6 Algebra liniowa 8 6     4
7 Podstawy prawa 12       3
8 Technologie informacyjne     12   4
 
  Razem 91 48 36 0 30
84
175

 

Lp. Przedmioty Semestr II
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Język angielski II     24   1
2 Statystyka 20 Egzamin 10     6
3 Makroekonomia 30 Egzamin 30     8
4 Analiza matematyczna II 10 6     3
5 Finanse i bankowość 12 Egzamin 6     4
6 Podstawy informatyki 6   12   4
7 Podstawy rachunkowości 12 Egzamin 6     4
 
  Razem 90 58 36 0 30
94
184

 

Lp. Przedmioty Semestr III
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Język angielski III     24   1
2 Podstawy marketingu 10       2
3 Wybór 2
Etyka gospodarcza 10     2
Psychologia społeczna 10     2
4 Wybór 2
Technologie w ochronie środowiska   10    
Ekologia i zarządzanie środowiskiem   10    
5 Wybór 2
Wprowadzenie do techniki 10      
Innowacje w przedsiębiorstwie 10      
6 Ochrona własności intelektualnej 10       2
7 Matematyka finansowa 10       2
8 System podatkowy i celny 20 Egzamin 10     5
9 Polityka gospodarcza 30 Egzamin       5
10 Rachunkowość finansowa 12 Egzamin 6     4
11 Finanse publiczne 12 6     3
 
  Razem 124 32 24 0 30
159
354

 

Lp. Przedmioty Semestr IV
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Język angielski IV     24   1
2 Rachunkowość zarządcza 12 Egzamin   10 6 6
3 Finanse przedsiębiorstw 20 Egzamin 10     6
4 Analiza ekonomiczna 20     10 4
5 Prawo gospodarcze 12 Egzamin 6     4
6 Ekonometria 20     10 4
7 Polityka gospodarcza UE 10 10   10 5
 
  Razem 94 26 34 36 30
96
190

 

Lp. Przedmioty Semestr V
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Język angielski  specjalistyczny     24 Egzamin   1
2 Badania rynkowe i marketingowe       10 2
3 Gospodarka regionalna 20     10 5
4 Polityka społeczna 20 Egzamin     10 5
5 Bazy danych 6   12   3
6 Organizacja i zarządzanie 12 Egzamin 6     4
7 Międzynarodowe stosunki gospodarcze 15 15     4
8 Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym 8 Egzamin     6 2
9 Przedmiot do wyboru z zakresu specjalności       15 2
10 Praca przejściowa       15 2
 
  Razem 81 24 36 66 30
123
204

 

Lp. Przedmioty Semestr VI
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Negocjacje     12   2
2 Zarządzanie jakością 12       1
3 System pośrednictwa finansowego 15 Egzamin 15     3
4 Zarządzanie strategiczne 8     10 3
5 Rachunkowość korporacyjna 8     10 3
6 Techniki komputerowe w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw     12   2
7 Przedmiot do wyboru 30       2
8 Praktyka zawodowa 3 tygodnie 4
9 Seminarium  i praca dyplomowa       30 10
 
  Razem 73 15 24 50 30
89
162

 

studia niestacjonarne drugiego stopnia
obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Lp. Przedmioty Semestr I
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Makroekonomia II 15 Egzamin 15     6
2 Ekonomia menedżerska 15 Egzamin 15     6
3 Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych 15 15     6
4 Wnioskowanie statystyczne 15 15     6
5 Rynki finansowe 15 Egzamin 15     6
 
  Razem 75 75 0 0 30
75
150

 

Lp. Przedmioty Semestr II
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Historia myśli ekonomicznej 30       6
2 Prawo gospodarcze II 15 15     6
3 Ekonomia matematyczna 15 15     6
4 Ekonomia międzynarodowa 15 Egzamin 15     6
5 Gospodarowanie kapitałem ludzkim 15 Egzamin     15 6
 
  Razem 90 45 0 15 30
60
150

 

Lp. Przedmioty Semestr III
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Analiza sprawozdań finansowych     15   3
2 Przedmiot do wyboru I*   15     2
3 Funkcjonowanie samorządu terytorialnego   10     3
4 Przedmiot do wyboru w języku angielskim II**     15   2
5 Zarządzanie własnością intelektualną 10       2
6 Przedmiot do wyboru III*** 15       3
7 Przedmioty w ramach specjalności Ilość godzin zależna od specjalności 15
 
  Razem 25 25 30 0 30
55
80
 
specjalność Ekonomia menedżerska
1 Programowanie i planowanie strategiczna 10 Egzamin     10 6
2 Zarządzanie projektami 10 Egzamin     10 6
3 Zintegrowane systemy zarządzania       15 3
 
  Razem 20 0 0 35 15
35
55
 
specjalność Finanse przedsiębiorstw
1 Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie 10 Egzamin 15     6
2 Polityka podatkowa podmiotów gospodarczych 15 10     5
3 Krajowe i międzynarodowe operacje bankowe 10 Egzamin 10     4
 
  Razem 35 35 0 0 15
35
70
 
specjalność Gospodarka regionalna i lokalna
1 Zarządzanie rozwojem regionalnym 10 Egzamin 10     6
2 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 15 Egzamin 10     6
3 Zarządzanie projektami 10     10 3
 
  Razem 35 20 0 10 15
30
65

 

Lp. Przedmioty Semestr IV
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Seminarium dyplomowe, praca dyplomowa       24 Egzamin 20
2 Język angielski specjalistyczny     15 Egzamin   2
3 Przedmioty w ramach specjalności Ilość godzin zależna od specjalności 8
 
  Razem 0 0 15 24 30
39
39
 
specjalność Ekonomia menedżerska
1 Ubezpieczenia i ryzyko w działalności gospodarczej 15 10     4
2 Public relations 10       3
3 Analiza decyzyjna     10   1
 
  Razem 25 10 10 0 8
20
45
 
specjalność Finanse przedsiębiorstw
1 Finansowanie  rozwoju przedsiębiorstw 10 10     5
2 Zabezpieczenie wierzytelności   10     3
 
  Razem 10 20 0 0 8
20
30
 
specjalność Gospodarka regionalna i lokalna
1 Strategie rozwoju gmin i regionów 10 10     5
2 Regionalne i lokalne rynki pracy       15 3
 
  Razem 10 10 0 15 8
25
35

 * Audyt wewnętrzny lub Planowanie finansowe
** Przedmiot prowadzony w języku angielskim
*** Przedsiębiorczość  innowacyjna, Biznes plan lub Obrót nieruchomościami