Wręczenie dyplomu za zdobycie I miejsca w konkursie Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją

Wręczenie dyplomu za zdobycie I miejsca w konkursie Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją

W dniu 17 stycznia 2022 r. Przewodniczący Oddziału Kieleckiego Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją dr inż. Sławomir Luściński wręczył Panu mgr inż. Dominikowi Jezierskiemu, absolwentowi Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego, dyplom za zdobycie I miejsca w konkursie Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją Odział Kielce na najlepsze prace dyplomowe z Zarządzania oraz Inżynierii Produkcji w 2021 r. Przedmiotem pracy dyplomowej pt. „Ekoinnowacyjne rozwiązania w opakowaniach wyrobów” była analiza i ocena środowiskowa ekoinnowacji materiałowych stosowanych w opakowaniach wyrobów z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania do oceny cyklu życia produktów LCA zgodnej z normą środowiskową ISO 14040. Opiekunem pracy dyplomowej była Pani dr hab. inż. Magdalena Rybaczewska-Błażejowska, prof. PŚk.