Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Po raz czwarty Politechnika Świętokrzyska i Kielecki Park Technologiczny organizują konkurs na najlepszą pracę dyplomową. Studenci i absolwenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych naszej uczelni, którzy obronili pracę w roku akademickim 2020/2021 na studiach licencjackich, inżynierskich lub magisterskich mogą złożyć swoje prace w Konkursie do dnia 4 lutego 2022 roku.

Przedsiębiorcy wybiorą najlepsze prace dyplomowe w 14 obszarach, w których będą jurorami:

 1. architektura – Tera Group Pracownia Architektoniczna
 2. automatyka – IT Control
 3. budownictwo drogowe i mostowe – Promost Consulting
 4. budownictwo ogólne – Mostostal Kielce
 5. ekonomia – BGK
 6. elektrotechnika i elektronika – Man Bus
 7. geodezja – WPG
 8. informatyka – Transition Technologies PSC
 9. inżyniera danych – Altar
 10. inżynieria produkcji – Progress Screens
 11. inżynieria środowiska i OZE – KAN-therm
 12. mechanika i budowa maszyn – Progress Screens
 13. transport i logistyka – KH-KIPPER
 14. wzornictwo przemysłowe – DS Smith

Nagroda główna dla laureata danego obszaru wynosi 1 000 zł. Łączna pula nagród to 14 000 zł.

Aby wziąć udział w konkursie, obronione prace w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD) wraz z kompletem dokumentów (Formularz zgłoszeniowy oraz Oświadczenie) należy złożyć do 4 lutego 2022 r. do godziny 14:30 do biura Akademickiego Centrum Kariery Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach (bud. C, pok. 3.32).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

https://ack.tu.kielce.pl/konkurs-na-najlepsza-prace-dyplomowa/