Pożegnanie

Pożegnanie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana Profesora Czesława Cichonia

znakomitego specjalisty z zakresu metod komputerowych w mechanice

wspaniałego i szlachetnego człowieka, nauczyciela akademickiego,

wieloletniego pracownika Politechniki Świętokrzyskiej.

Zachowamy Pana Profesora we wdzięcznej pamięci.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim

składają

Rektor, Senat, Dziekan, Rada Wydziału,
pracownicy Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego
oraz społeczność akademicka Politechniki Świętokrzyskiej

Msza Święta żałobna za Ś.P. Profesora Czesława Cichonia zostanie odprawiona 18.11.2021 r. (czwartek) o godz. 10:00 w kaplicy na cmentarzu Podgórskim w Krakowie.