Energetyczne porozumienie

Energetyczne porozumienie

Narodowe Centrum Badań Jądrowych to kolejny strategiczny partner Politechniki Świętokrzyskiej. Owocem podjętej współpracy będą innowacyjne rozwiązania dla polskiej energetyki.

Porozumienie podpisali w Otwocku prof. Zbigniew Koruba, rektor PŚk i profesor Krzysztof Kurka, dyrektor NCBJ.

Doświadczenia naukowców Politechniki w budowaniu mikrosieci elektroenergetycznych będą podstawą do realizacji wspólnych projektów badawczych. Zespół Laboratorium Przemysłowego Niskoemisyjnych i Odnawialnych Źródeł Energii PŚk z Interdyscyplinarnym Zespołem Analiz Energetycznych NCBJ będzie zabiegał o dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Konkursu „Nowe technologie w zakresie energii I”.

Program został przygotowany przez NCBiR, by wspierać osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski, poprzez wdrożenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo energetyczne kraju i zwiększających konkurencyjność polskiej gospodarki.

Nowe laboratorium PŚk, które powstało w ramach projektu CENWIS, daje możliwość modelowania, budowania i testowania rozwiązań bardzo oczekiwanych przez rynek energetyczny.