Kierunek Stopień Efekty kształcenia ECTS
Stacjonarne Niestacjonarne
ekonomia I stopień I stopień stacjonarne I stopnia niestacjonarne I stopnia
II stopień II stopień stacjonarne II stopnia niestacjonarne II stopnia
edukacja techniczno-informatyczna I stopień I stopień stacjonarne I stopnia nabór jesienny
stacjonarne I stopnia nabór wiosenny
logistyka I stopień I stopień stacjonarne I stopnia niestacjonarne I stopnia
zarządzanie i inżynieria produkcji I stopień I stopień stacjonarne I stopnia niestacjonarne I stopnia
II stopień II stopień stacjonarne II stopnia niestacjonarne II stopnia
inżynieria danych I stopień I stopnień stacjonarne I stopnia