Baza lektur

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Forma studiów Semestr Specjalność
Stacjonarne I stopnia I semestr

II semestr

III semestr

IV semestr

V semestr

VI semestr

VII semestr

Informatyka w zarządzaniu i modelowaniu

Zarządzanie produkcją i innowacjami

Technologie produkcyjne

Matematyczne modelowanie produkcji

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Stacjonarne II stopnia I semestr

II semestr

III semestr

Inżynieria zarządzania

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Informatyka w zarządzaniu i modelowaniu

Niestacjonarne I stopnia I semestr

II semestr

III semestr

IV semestr

V semestr

VI semestr

VII semestr

Zarządzanie produkcja i innowacjami

Technologie produkcyjne

Niestacjonarne II stopnia I semestr

II semestr

III semestr

Inżynieria zarządzania

Zarządzanie przedsiębiorstwem

 

Ekonomia

Forma studiów Semestr Specjalność
Stacjonarne I stopnia I semestr

II semestr

III semestr

IV semestr

V semestr

VI semestr

Finanse przedsiębiorstw

Logistyka przedsiębiorstw

Stacjonarne II stopnia I semestr

II semestr

III semestr

IV semestr

Ekonomia menedżerska

Finanse przedsiębiorstw

Gospodarka regionalna i lokalna

Niestacjonarne I stopnia

I semestr

II semestr

III semestr

IV semestr

V semestr

VI semestr

Niestacjonarne II stopnia

I semestr

II semestr

III semestr

IV semestr

Ekonomia menedżerska

Finanse przedsiębiorstw

Gospodarka regionalna i lokalna

 

Edukacja Techniczno – Informatyczna

Forma studiów Semestr
Studia stacjonarne / Nabór Zimowy I semestr

II semestr

III semestr

IV semestr

V semestr

VI semestr

VII semestr

Studia stacjonarne / Nabór Letni semestr

II semestr

III semestr

IV semestr

V semestr

VI semestr

VII semestr

Logistyka

Forma studiów Semestr
Studia stacjonarne I semestr

II semestr

III semestr

IV semestr

V semestr

VI semestr

VII semestr

Studia niestacjonarne I semestr 

 

 

 

 

II semestr

III semestr

IV semestr

V semestr

VI semestr

VII semestr

Inżynieria danych

Forma studiów Semestr
Studia stacjonarne I semestr

II semestr

III semestr

IV semestr

V semestr

VI semestr

VII semestr