Pożegnanie Ś. P. mgr Grażyny Gębal

Pożegnanie Ś. P. mgr Grażyny Gębal

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 23.11.2022 r. zmarła Pani mgr Grażyna Gębal, przez wiele lat związana z naszym Wydziałem i Uczelnią.

Msza Święta za Ś.P. mgr Grażynę Gębal zostanie odprawiona 26.11.2022 r. (sobota) o godz. 11:30 w Bazylice Katedralnej w Kielcach.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się na Cmentarzu „Nowym” w Kielcach.

Wspomnienie Ś. P. mgr Grażyny Gębal

Po ukończeniu z wynikiem bardzo dobrym studiów na kierunku informatyka na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, rozpoczęła pracę w Politechnice Świętokrzyskiej. Była zatrudniona na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego, w jednostce, która obecnie nosi nazwę Katedra Technologii Informatycznych.

Całe swoje, wieloletnie, życie zawodowe poświęciła pracy ze studentami, prowadząc zajęcia z informatyki i jej zastosowań. Była specjalistą w obszarach: projektowanie baz danych, zarządzanie bazami danych, programowanie komputerów, w tym programowanie współbieżne, zagadnienia modelowania i optymalizacji, księgowość komputerowa. Zawsze sumiennie i z dużym zaangażowaniem wykonywała swoje obowiązki dydaktyczne. Z chęcią podejmowała nowe wyzwania, związane z aktualizacją szybko zmieniającej się wiedzy z zakresu informatyki. Pozostała autorką lub współautorką dziesiątek instrukcji do ćwiczeń laboratoryjnych, przygotowywanych wg własnych, oryginalnych pomysłów. Opracowała pionierski podręcznik akademicki pt. „Programowanie współbieżne w Adzie”.

Pani mgr Gębal była osobą niezwykle kreatywną i chętnie współpracującą w różnych zespołach realizujących zadania na rzecz Wydziału i Uczelni. Nigdy nie odmawiała pomocy ani wsparcia merytorycznego przy rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez innych nauczycieli akademickich Wydziału.

Pozostanie w naszej pamięci jako osoba ciepła, życzliwa, subtelna, poważana i ceniona przez współpracowników.