„Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową pt. „Zarządzanie w układzie przedsiębiorstwo-miasto-region w zmiennym otoczeniu. Dylematy i wyzwania”. Konferencja odbędzie się 18 czerwca br. w formie zdalnej. Po konferencji planowane jest wydanie monografii naukowej w wydawnictwie z listy MEiN. Szczegóły tutaj.”


Szczegóły tutaj:

Ulotka konferencyjna

Karta zgłoszeniowa