Sukces młodych bankowców

Sukces młodych bankowców

Jeszcze nie skończyli studiów, a już z powodzeniem zarządzają bankiem i dużymi finansami. Młodzi ekonomiści z Politechniki Świętokrzyskiej kolejny raz stanęli na podium wyjątkowego konkursu FinSim Liga Akademicka (wcześniej Banrisk).

Trzecie miejsce w ogólnopolskim konkursie zdobył zespół Bear Bank z wynikiem 129,64 zł za akcję na wirtualnej giełdzie FINSIM. Drugi zespół Royal Bank, zajął siódmą lokatę.

Studenci biorący udział w konkursie szlifowali swoje umiejętności w ramach koła naukowego ARYSTOTELES, który działa na wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego PŚk. Opiekunem koła naukowego jest dr Tomasz Banasik.

FINSIM Liga Akademicka to nowoczesny program szkoleniowy w postaci gry symulacyjnej on-line z zarządzania bankiem. Uczestnicy, działając w zespołach, mogą doświadczyć konsekwencji swoich decyzji zarządczych, podjętych w konkurencyjnym środowisku makroekonomicznym, symulowanym przez program w kolejnych okresach. Uczestnicy tworzą Zespoły reprezentujące zarządy banków, konkurujących między sobą.

Więcej informacji o konkursie na stronie organizatorów

Bear Bank w składzie: Martyna Nowak, Weronika Wojnowska, Dominika Krawczyk, Wiktor Jędrzejczyk, Bartosz Szymański

Royal Bank w składzie: Marta Bal, Patrycja Liwocha, Justyna Janowska, Justyna Kubicka, Dawid Śliwa