Dzień z Inżynierią Danych

Dzień z Inżynierią Danych

Inżyniera danych to kierunek studiów technicznych, w którym jest eksplorowana informatyka stosowana. Program kierunku jest zorientowany na przetwarzanie, zarządzanie i analitykę danych różnego typu oraz stopnia ustrukturalnienia jak również na praktyczne zastosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Inżynieria danych uzyskała certyfikat STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Zapraszamy do Katedry Informatyki i Matematyki Stosowanej naszego Wydziału uczniów szkół średnich województwa świętokrzyskiego w dniu 15 lutego 2020 roku do uczestnictwa w warsztatach pod  hasłem DZIEŃ Z INŻYNIERIĄ DANYCH. W ramach wizyty uczestnicy będą mogli zapoznać się i praktycznie przećwiczyć przy komputerze zagadnienia z zakresu data engineering oraz data science. Nauczycieli uczniów biorących udział w szkoleniu zapraszamy jako obserwatorów.


Na zakończenie każdy uczeń otrzyma certyfikat uczestnictwa.

15 luty 2020 – PROGRAM WARSZTATÓW

Godziny Tematyka zajęć
9:00 9:10 Przywitanie; dr hab. Marzena Nowakowska – przewodnicząca Rady Programowej kierunku inżynieria danych.

Aula wykładowa 1.20 C.

9:10 10:15 Bazy danych – wprowadzenie teoretyczne; dr inż. Marcin Detka, dr inż. Sławomir Koczubiej, dr inż. Paweł Stąpór.

Aula wykładowa 1.20 C.

10:15 12:00 Bazy danych – zajęcia przy komputerze. Przygotowanie maszyny wirtualnej dla ćwiczeń z zakresu SZBD; dr inż. Sławomir Koczubiej. SQL – projektowanie relacyjnych baz danych i zarządzanie nimi; dr. inż. Marcin Detka. Projektowanie interfejsu użytkownika bazy danych w j. Python; dr inż. Paweł Stąpór.

Pracowanie komputerowe: 3.16, 3.17 C.

12:00 12:30 Przerwa
12:30 13:30 Analityka danych – wprowadzenie teoretyczne; dr hab. Marzena Nowakowska, prof. PŚk, dr Katarzyna Brzozowska-Rup.

Aula wykładowa 1.20 C.

13:30 15:15 Analityka danych – zajęcia przy komputerze.

  • Data mining: modele danych giełdowych; dr Katarzyna Brzozowska-Rup,
  • Text mining; tworzenie map wiedzy na podstawie publikacji naukowych; dr hab. Marzena Nowakowska, prof. PŚk.

Pracowanie komputerowe: 3.16, 3.17 C.

15:15 15:30 Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów uczestnictwa.

Pracowania komputerowa: 3.17 C.


Formularz zgłoszeniowy:

* pola wymagane