Skład Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na na kadencję 2016-2020

 

  • dr hab. inż. Bożena Kaczmarska – Przewodnicząca
  • mgr inż. Beata Sarnecka – Sekretarz

Członkowie:

  • dr Barbara Kruk – Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki
  • dr Maria Szczepańska – Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki
  • dr hab. Ewa Grzegorzewska-Ramocka, prof. PŚk
  • dr hab. Sylwia Hożejowska
  • dr Dorota Miłek
  • dr Paulina Nowak
  • dr Monika Skóra
  • Karolina Kujawska – student

Sprawozdanie – jakość kształcenia 2016/2017
Sprawozdanie – jakość kształcenia 2015/2016
Sprawozdanie – jakość kształcenia 2014/2015
Wydziałowa księga zapewnienia jakości kształcenia
Wydziałowa księga procedur i instrukcji