Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
mgr Agnieszka Szczepaniak ico_bud_c_30px 5.27 ico_tel_30px 41 34-24-267 ico_mail_30px a.szczepaniak@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: czwartek 13.30-15.00

 

Lektor bud. pok. tel./fax email aktywność
mgr Renata Stefańska ico_bud_c_30px 5.27 ico_tel_30px 41 34-24-267 ico_mail_30px r.stefanska@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: środa 15.00-15.45, wtorek 15.00-15.45
mgr Alicja Szwagierczak ico_bud_c_30px 5.27 ico_tel_30px 41 34-24-267 ico_mail_30px a.szwagierczak@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: czwartek 15.00-15.45
mgr Urszula Zarzycka ico_bud_c_30px 5.27 ico_tel_30px 41 34-24-267 ico_mail_30px uzarzycka@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: wtorek 15.00-15.45