Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
prof. dr hab. Krzysztof Grysa ico_bud_c_30px 3.25 ico_tel_30px 41 34-24-404 ico_mail_30px grysa@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: piątek 13:30 – 14:30

 

Sekretariat bud. pok. tel./fax email aktywność
mgr Agnieszka Zachariasz ico_bud_c_30px 3.24 ico_tel_30px 41 34-24-404 ico_mail_30px a.zachariasz@tu.kielce.pl
mgr Joanna Malicka (1/2 et. USKO) ico_bud_c_30px 3.24 ico_tel_30px 41 34-24-404 ico_mail_30px jmalicka@tu.kielce.pl

 


Zakład Informatyki Stosowanej

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
dr hab. Marzena Nowakowska ico_bud_c_30px 15C/3.21 ico_tel_30px 41 34-24-437 ico_mail_30px m.nowakowska@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: środa tydzień nieparzysty 13:30-15:00 pok. 3.21, sala 3.17

 

Adiunkci bud. pok. tel./fax email aktywność
dr inż. Damian Krzesimowski ico_bud_c_30px 3.27 ico_tel_30px 41 34-24-454 ico_mail_30px d.krzesimowski@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: wtorek 19:00-20:30 pok. 3.27
dr inż. Marcin Detka ico_bud_c_30px 3.27 ico_tel_30px 41 34-24-454 ico_mail_30px marcin.detka@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: poniedziałek 13:30 – 14:30, 16:00 – 16:30
dr inż. Sławomir Koczubiej ico_bud_c_30px 3.26 ico_tel_30px ico_mail_30px slawomir.koczubiej@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: czwartek tydzień parzysty 11:40- 13:10, wtorek tydzień nieparzysty 11:40-13:10
dr inż. Paweł Stąpór ico_bud_c_30px 3.26 ico_tel_30px ico_mail_30px pawel.stapor@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: wtorek 15:20 – 16:50 sala 3.09

 

St. wykładowcy bud. pok. tel./fax email aktywność
dr Maria Szczepańska ico_bud_c_30px 3.27a ico_tel_30px 41 34-24-452 ico_mail_30px m.szczepanska@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: piątek 10:00-11:30 pok. 16C, pok. 3.27a
dr inż. Zbigniew Sender ico_bud_c_30px 3.23 ico_tel_30px 41 34-24-404 ico_mail_30px sender@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: poniedziałek 17:00-18:30 sala 3.16, pok. 3.23
dr Jan Lachowski (1/2 et.) ico_bud_c_30px 3.21 ico_tel_30px 41 34-24-437 ico_mail_30px jan.lachowski@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: środa 13:30-15:00 sala 3.16

 

Asystenci bud. pok. tel./fax email aktywność
mgr inż. Karolina Bęben ico_bud_c_30px 3.22 ico_tel_30px 41-34-24-327 ico_mail_30px k.beben@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: poniedziałek tydzień parzysty 11:40- 13:10 pok.3.22, środa tydzień nieparzysty 8:20-9:50 pok. 3.22
mgr inż. Michał Pajęcki ico_bud_c_30px 3.22 ico_tel_30px 41-34-24-327 ico_mail_30px m.pajecki@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: czwartek tydzień parzysty 8:15-9:45 pok. 3.22, środa tydzień nieparzysty 13:30-15:00 pok. 3.22

 


Zakład Matematyki Stosowanej

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
dr hab. Artur Maciąg, prof. PŚk ico_bud_c_30px 4.24 ico_tel_30px 41 34-24-362 ico_mail_30px matam@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: wtorek 15:00-16:30 pok. 4.24

 

Profesorowie bud. pok. tel./fax email aktywność
prof. dr hab. Krzysztof Grysa ico_bud_c_30px 3.25 ico_tel_30px 41 34-24-404 ico_mail_30px grysa@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: środa 10:00-11:00; 13:00-14:30
dr Beata Maciejewska, prof. PŚk ico_bud_c_30px 5.24a ico_tel_30px 41 34-24-312 ico_mail_30px beatam@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: środa 10:00-11:30
dr hab. Sylwia Hożejowska, prof. PŚk ico_bud_c_30px 4.22 ico_tel_30px 41 34-24-394 ico_mail_30px ztpsf@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: poniedziałek 17:00-18:00 pok. 4.22, środa tydzień nieparzysty 9:50-10:50 pok. 4.22

 

Adiunkci bud. pok. tel./fax email aktywność
dr Barbara Kruk ico_bud_c_30px 5.10 ico_tel_30px 41 34-24-393 ico_mail_30px bkruk@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: poniedziałek 11:40-13:10
dr Anna Pawińska ico_bud_c_30px 5.04 ico_tel_30px 41 34-24-520 ico_mail_30px a.pawinska@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: piątek 09:50-11:20 pok.5.04
dr Monika Skóra ico_bud_c_30px 5.24a ico_tel_30px 41 34-24-312 ico_mail_30px mskora@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: czwartek tydzień parzysty 15:20-16:50, wtorek tydzień nieparzysty 15:20-16:50

 

St. Wykładowcy bud. pok. tel./fax email aktywność
dr Leszek Hożejowski ico_bud_c_30px 5.24 ico_tel_30px 41 34-24-391 ico_mail_30px hozej@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje:poniedziałek 15:30-17:00, pok.5.24
dr Zdzisław Piasta ico_bud_c_30px 5.04a ico_tel_30px 41 34-24-366 ico_mail_30px piasta@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: wtorek 9:30-11:00, pok.5.04a


Laboratorium Modelowania Komputerowego

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
dr inż. Marcin Detka ico_bud_c_30px 3.27 ico_tel_30px 41 34-24-454 ico_mail_30px marcin.detka@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: poniedziałek 13:30 – 14:30, 16:00 – 16:30

 

Pracownicy inżynieryjno-techniczni bud. pok. tel./fax email aktywność
mgr inż. Łukasz Kóska ico_bud_c_30px 3.29 ico_tel_30px 41 34-24-685 ico_mail_30px lkoska at tu.kielce.pl

 


Uczelniana Sieć Komputerowa

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
dr inż. Zbigniew Sender ico_bud_c_30px 3.23 ico_tel_30px 41 34-24-404 ico_mail_30px sender@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek

 

Pracownicy inżynieryjno-techniczni bud. pok. tel./fax email aktywność
mgr inż. Małgorzata Kita ico_bud_c_30px 3.14 ico_tel_30px 41 34-24-496 ico_mail_30px mkita@tu.kielce.pl
mgr inż. Paweł Pomocnik ico_bud_c_30px 3.28 ico_tel_30px 41 34-24-345 ico_mail_30px ppomocnik@tu.kielce.pl
mgr inż. Michał Major ico_bud_c_30px 3.29 ico_tel_30px 41 34-24-685 ico_mail_30px michal.major@tu.kielce.pl
mgr inż. Tomasz Stefańczyk ico_bud_hc_30px 2.05 ico_tel_30px 41 34-24-405 ico_mail_30px tomasz.stefanczyk@tu.kielce.pl
mgr inż. Marek Zwierzyk ico_bud_c_30px 3.14 ico_tel_30px 41 34-24-496 ico_mail_30px marek at tu.kielce.pl
mgr inż. Albert Łopieński ico_bud_hc_30px 2.05 ico_tel_30px 41 34-24-405 ico_mail_30px albert.lopienski@tu.kielce.pl
mgr inż. Mariusz Węgrzyn ico_bud_c_30px 3.28 ico_tel_30px 41 34-24-345 ico_mail_30px mwegrzyn@tu.kielce.pl
inż. Michał Ziółkowski ico_bud_c_30px 3.14 ico_tel_30px 41 34-24-496 ico_mail_30px mziolkowski@tu.kielce.pl