SKŁAD

Rady Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego

KADENCJA 2016-2020

Dziekan

 • dr hab. inż. Artur Bartosik, prof. PŚk

Prodziekan ds. nauki i badań

 • dr hab. Marzena Nowakowska

Prodziekan ds. studenckich i dydaktyki

 • dr Barbara Kruk

Prodziekan ds. studenckich i dydaktyki

 • dr Maria Szczepańska

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego oraz inni nauczyciele akademiccy posiadający stopień doktora habilitowanego, a także docenci ze stopniem naukowym zatrudnieni na wydziale

 • prof. dr hab. Krzysztof Grysa
 • prof. dr hab. Arkadiusz Płoski
 • prof. dr hab. Andrzej Okniński
 • prof. dr hab. Vasyl Lypchuk
 • prof. dr hab. inż. Oleksandr Oksanych
 • prof. dr hab. Jerzy Stadnicki
 • prof. dr hab. inż. Jozef Zajac
 • dr hab. Ewa Grzegorzewska-Ramocka, prof. PŚk
 • dr hab. Marianna Kotowska-Jelonek, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Dariusz Bojczuk, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Wacław Gierulski, prof. PŚk
 • dr hab. Janusz Kot, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Marek Pawełczyk, prof. PŚk
 • dr hab. Artur Maciąg, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Bożena Kaczmarska
 • dr hab. Sylwia Hożejowska

Pozostali nauczyciele akademiccy

 • dr inż. Małgorzata Sokała
 • dr inż. Marcin Detka

Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi

 • mgr inż. Anna Łabuz

Przedstawiciele studentów

 • Grzegorz Sławek
 • Emilia Foks
 • Karolina Kujawska
 • Tomasz Rosiński
 • Katarzyna Sitek
 • Monika Śliwka