Student ostatniego semestru studiów zobowiązany jest złożyć w Dziekanacie Wydziału następujące dokumenty:

nie później niż do końca okresu zajęć dydaktycznych semestru dyplomowego (lub, w przypadku uzyskania prolongaty) do końca sesji poprawkowej semestru dyplomowego:

 • dwa egzemplarze pracy dyplomowej (wydrukowane z systemu APD z cyframi kontrolnymi) w tym jednego w miękkiej oprawie, zgrzewanej, dwustronnie drukowanego zawierającego:
  • oryginał zadania na pracę dyplomową umieszczony po stronie tytułowej,
  • oświadczenie potwierdzające samodzielność wykonania pracy umieszczone po ostatniej stronie pracy,
  • elektroniczną wersję pracy na płycie CD/DVD wklejoną na wewnętrznej, tylnej stronie okładki;

nie później niż na tydzień przed obroną pracy dyplomowej:

 • zdjęcia do dyplomu – 4 szt. /format 6,5 * 4,5 cm/ według zaleceń JM Rektora tj. ”osoba powinna prezentować się w stroju uroczystym, kobiety – koszulowa bluzka w jasnym kolorze, żakiet, naturalny makijaż, estetyczna fryzura; mężczyźni – jasna koszula, ciemny krawat, marynarka, estetyczna fryzura”;
 • uzupełnioną kartę obiegową;
 • dowód wpłaty za dyplom w wys. 60,00 zł. na konto Politechniki Świętokrzyskiej
  (nr konta 
  32 1020 0045 7800 3400 2600 4402)
 • legitymację studencką (po drugim stopniu studiów);
 • indeks (o ile chce mieć w nim informacje o egzaminie dyplomowym).