Lp. Przedmioty Semestr I
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Język angielski I     30   1
2 Analiza matematyczna I 30 Egzamin 30     6
3 Algebra liniowa 15 Egzamin 15     3
4 Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki 30 Egzamin 20     4
5 Fizyka I 15 15     3
6 Technologie informacyjne     24   2
7 Podstawy zarządzania dla inżynierów 30 Egzamin 15     4
8 Podstawy ekonomii 30 30     4
9 Podstawy prawa 20 10     2
10 Bezpieczeństwo i higiena pracy 15       1
11 Wstęp do ochrony własności intelektualnej 4       0
12 Akademickie dobre wychowanie I 5       0
 
  Razem 194 135 54 0 30
189

383

 

Lp. Przedmioty Semestr II
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Język angielski II     30   1
2 Analiza matematyczna II 15 Egzamin 15     3
3 Logika 15 15     2
4 Wnioskowanie statystyczne 15 Egzamin   15   3
5 Fizyka II 15 15 15   3
6 Podstawy informatyki 24 Egzamin   30   6
7 Współczesne systemy komputerowe 15 Egzamin   15   3
8 Bazy danych 15 Egzamin   24   4
9 Geoprzestrzenne bazy danych GIS 5   15   2
10 Prawo gospodarcze 15       1
11 Wybór 1
Podstawy coachingu   15    
Autoprezentacja i wystąpienia publiczne      
Coaching kariery      
12 Wybór 1
Historia matematyki 15      
Historia techniki i wynalazków      
Historia fizyki      
Historia muzyki      
Instrumentoznawstwo      
 
  Razem 149 60 144 0 30
204
353

 

Lp. Przedmioty Semestr III
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Angielski III     30   1
2 Wybór 2
Równania różniczkowe 15 15    
Matematyka dyskretna    
3 Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe 15   24   3
4 Wybór 6
Programowanie w środowisku RAD Delphi 24 Egzamin   30  
Programowanie w środowisku RAD C++    
5 Algorytmy i struktury danych 15 Egzamin 15     3
6 Technologie internetowe 15   24   3
7 Wybór 4
Projektowanie relacyjnych baz danych – Interbase 15 Egzamin   24  
Projektowanie relacyjnych baz danych – MySQL    
8 Zarządzanie produkcją 15 15     2
9 Technologie i systemy produkcyjne 30     15 3
10 System informacyjny rachunkowości 15   15   2
11 Zarządzanie jakością 15       1
12 Wychowanie fizyczne   30     1
 
  Razem 174 75 147 15 31
237
411

 

Lp. Przedmioty Semestr IV
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Język angielski IV     30 Egzamin   2
2 Wybór 5
Programowanie baz danych w środowisku RAD Delphi 15 Egzamin   30  
Programowanie baz danych w środowisku RAD C++    
3 Zarządzanie bazami danych – SQL 15   24   4
4 Bezpieczeństwo danych w systemach komputerowych 15 Egzamin   15   3
5 Akwizycja danych pomiarowych     30   2
6 Badania operacyjne 15   15   2
7 Komputerowe wspomaganie zarządzania produkcją 15   15   2
8 Finanse przedsiębiorstw 15 15     2
9 Wybór 2
Database Solutions (przedmiot w języku angielskim) 15      
Fundamentals of Computer Science (przedmiot w języku angielskim)      
10 Modelowanie procesów biznesowych 15     15 2
11 Wybór 2
Komunikacja społeczna 15 15    
Negocjacje    
12 Ochrona własności intelektualnej 15       1
13 Aspekty prawne bezpieczeństwa danych 15       1
14 Wychowanie fizyczne   30     1
 
  Razem 165 60 159 15 31
234
399

 

Lp. Przedmioty Semestr V
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Język angielski specjalistyczny     30   2
2 Wizualizacja danych 15   15   2
3 Podstawy modelowania zależności w danych 20 Egzamin   30   5
4 Eksploracja i przygotowanie danych do analiz 15 Egzamin   30   4
5 Wybór 4
Projektowanie aplikacji internetowych – JAVA 15     30
Projektowanie aplikacji internetowych – PHP    
6 Wybór 4
Programowanie urządzeń mobilnych 15   45  
Akademia sieci CISCO – moduł I    
7 Zarządzanie projektem     15   1
8 Przedmioty w ramach specjalności 40   50   8
 
  Razem 120 0 215 30 30
245
365
 
Specjalność Analityka danych i modelowanie
1 Podstawy programowania w komputerowym środowisku analitycznym 20 Egzamin   30   5
2 Odkrywanie związków w danych wielowymiarowych 20   20  


3

 
  Razem 40 0 50 0 8
50
90
 
Specjalność Inżyniera zasobów danych
1 Język programowania Python 20 Egzamin   30   5
2 Integracja korporacyjnych zasobów danych 20   20   3
 
  Razem 40 0 50 0 8
50
90

 

Lp. Przedmioty Semestr VI
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Podstawy hurtowni danych 15 Egzamin   30   4
2 Wprowadzenie do uczenia maszynowego 15   15 15 4
3 Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie 20 Egzamin   20 20 6
4 Metrologia 20 Egzamin 10 15   4
5 Wybór 2
Innowacje w przedsiębiorstwie 15 15    
Metodyka TRIZ w inżynierii    
6 Wybór 2
Zarządzanie zasobami ludzkimi 15     15
Zarządzanie relacjami z klientem    
7 Przedmioty w ramach specjalności 25   30 30 8
8 Akademickie dobre wychowanie II 15       1
 
  Razem 140 25 110 80 31
215
355
 
Specjalność Analityka danych i modelowanie
1 Wybrane modele klasyfikacji i regresji 15 Egzamin     30 4
2 Analiza danych niestrukturalnych 10   30   4
 
  Razem 25 0 30 30 8
60
85
 
Specjalność Inżyniera zasobów danych
1 Semantyczne bazy danych 15 Egzamin     30 5
2 Bazy danych typu Big Data 10   30   3
 
  Razem 25 0 30 30 8
60
85

 

Lp. Przedmioty Semestr VII
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Praktyka zawodowa Minimum 12 tygodni = 480 godzin 12
2 Seminarium i praca dyplomowa       30 18
 
  Razem 0 0 0 30 30
30
510