studia stacjonarne pierwszego stopnia
obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014
nabór jesienny

Lp. Przedmioty Semestr I
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Algebra liniowa 15 Egzamin 15     3
2 Analiza matematyczna I 30 20     4
3 Repetytorium z matematyki 10 10     2
4 Podstawy ekonomii 30 15     4
5 Wybór 2
Technologie informacyjne – kurs podst.     24  
Technologie internetowe – kurs rozszerz.     24  
6 Fizyka I 15 15     3
7 Język angielski I     30   1
8 Wybór 1
Historia i kultura regionu 15      
Historia gospodarcza regionu 15      
9 Statystyka 30 Egzamin 20     5
10 Psychologia ogólna 30 Egzamin 15     4
11 BHP 15       1
12 Wstęp do ochrony własności intelektualnej 4       0
 
  Razem 194 110 54 0 30
164
358

 

Lp. Przedmioty Semestr II
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Analiza matematyczna II 30 Egzamin 20     5
2 Fizyka II 15 15 15   4
3 Wybór 3
Podstawy informatyki – kurs podstawowy 15   24  
Podstawy informatyki – kurs rozszerzony 15   24  
4 Elementy logiki i matematyki dyskretnej 15 15     2
5 Materiałoznawstwo 30 Egzamin 10 10   5
6 Chemia 30 15 15   4
7 Wprowadzenie do pedagogiki 30       3
8 Język angielski II     30   1
9 Algorytmy i struktury danych 15 Egzamin   15   3
 
  Razem 180 75 109 0 30
184
364

 

Lp. Przedmioty Semestr III
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Równania różniczkowe 15 51     3
2 Wychowanie fizyczne   30     1
3 Mechanika techniczna 15 15     3
4 Mechanika płynów 15 Egzamin 15     4
5 Wybór 5
Język programowania- Pascal 30 Egzamin   24  
Język programowania C++ 30 Egzamin   24  
6 Tworzywa sztuczne i kompozyty 15       1
7 Grafika inżynierska 15   24   4
8 Techniki wytwarzania I 15   15   3
9 Techniki wytwarzania II 15   15   3
10 Język angielski III     30   1
11 Bazy danych 15   24   3
 
  Razem 150 75 132 0 31
159
354

 

Lp. Przedmioty Semestr IV
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Elektrotechnika i elektronika 30 Egzamin   15   5
2 Wychowanie fizyczne   30     1
3 Zarządzanie i organizacja pracy 15 15     2
4 Wytrzymałość materiałów 30 Egzamin 15     5
5 Wybór 3
Projektowanie relac. baz danych – Interbase 15   24  
Projektowanie relac. baz danych -MySQL 15   24  
6 Przedmiot do wyboru 15       1
7 Systemy operacyjne 15   24   3
8 Język angielski IV     30 Egzamin   2
9 Mechanika techniczna II 30 Egzamin 15     5
10 Grafika komputerowa 15   24   3
11 Ochrona własności intelektualnej 15       1
 
  Razem 180 75 117 0 31
173
353

 

Lp. Przedmioty Semestr V
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Podstawy mechaniki komputerowej 15   30   3
2 Podstawy automatyzacji 30 Egzamin 15     4
3 Laboratorium podstaw automatyzacji     15   1
4 Wybór 4
Programowanie w środowisku RAD – Delphi 15 Egzamin   24  
Programowanie w środowisku RAD – CBuilder 15 Egzamin   24  
5 Technologie internetowe 15   15 15 4
6 Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe 15   24   3
7 Język angielski spec. I     30   1
8 Metrologia 15 Egzamin 15 15   4
9 Przedmioty w ramach specjalności Ilość godzin zależna od specjalności 6
 
  Razem 105 30 153 15 30
198
303
 
specjalność Informatyczno-inżynierska
1 Dokumentacja technologiczna 15     15 2
2 Obrabiarki sterowane numerycznie 15   15   2
3 Metody numeryczne 15   15   2
 
  Razem 45 0 30 15 3
45
90
 
specjalność Techniki informatyczne w edukacji
1 Psychologia rozwoju człowieka 15 Egzamin 15     3
2 Teoretyczne podstawy wychowania 20       1
3 Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej 30 15     2
 
  Razem 65 30 0 0 6
30
95

 

Lp. Przedmioty Semestr VI
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Projektowanie inżynierskie 30   15   3
2 Administracja serwerami 15 Egzamin   30   4
3 Wybór 4
Projektowanie aplikacji internetowych – Java 15 Egzamin     24
Projektowanie aplikacji internetowych – PHP 15 Egzamin     24
4 Ekologia i zarządzanie środowiskiem 20     10 2
5 Wybór 1
Historia matematyki 15      
Historia fizyki 15      
6 Techniki multimedialne 15   15   3
7 Przedmiot w jezyku angielskim 15       1
8 Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich 15   15   3
9 Zagadnienia eksploatacji i niezawodności 15       1
10 Przedmioty w ramach specjalności Ilość godzin zależna od specjalności 8
 
  Razem 155 0 75 34 30
109
264
 
specjalność Informatyczno-inżynierska
1 Technologie społeczeństwa informacyjnego 15   15   2
2 Fizyka inżynierska 15     15 2
3 Wybór 2
Drgania i hałas 15     15
Teoria zderzeń 15     15
4 Grafika inżynierska 3D     24   2
 
  Razem 45 0 39 30 8
69
114
 
specjalność Techniki informatyczne w edukacji
1 Metodyka edukacji informatycznej i technicznej 30 Egzamin     30 5
2 Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka 10 10     1
3 Psychologia twórczości 15       1
4 Komunikacja społeczna 15       1
 
  Razem 70 10 0 30 8
40
110

 

Lp. Przedmioty Semestr VII
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Metody sztucznej inteligencji 15   15   2
2 Sprzęt komputerowy 15   15   2
3 Zarządzanie jakością 15       1
4 Przedmiot w języku angielskim 15       1
5 Seminarium i praca dyplomowa       30 15
6 Praktyka zawodowa 4 tygodnie 4
7 Przedmioty w ramach specjalności Ilość godzin zależna od specjalności 5
 
  Razem 60 0 30 30 30
60
120
 
specjalność Informatyczno-inżynierska
1 Metody komputerowe w niezawodności maszyn 10   10   1
2 Konstrukcje spawane i zgrzewane 15   15   3
3 Modelowanie w zagadnieniach techniki 10     10 1
 
  Razem 35 0 25 10 5
35
70
 
specjalność Techniki informatyczne w edukacji
1 Emisja głosu 15 10     1
2 Socjologia edukacji 15       1
3 Etyka zawodowa 15       1
4 Diagnoza pedagogiczna 15 Egzamin 10     2
 
  Razem 60 20 0 0 5
20
80

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia
obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014
nabór wiosenny

Lp. Przedmioty Semestr I
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Algebra liniowa 15 Egzamin 15     3
2 Analiza matematyczna I 30 20     4
3 Repetytorium z matematyki 10 10     2
4 Elementy logiki i matematyki dyskretnej 15 15     2
5 Materiałoznawstwo 30 Egzamin 10 10   5
6 Chemia 30 15 15   4
7 Fizyka I 15 15     3
8 Język angielski I     30   1
9 Wybór 3
Podstawy informatyki – kurs podstawowy 15   24  
Podstawy informatyki – kurs rozszerzony 15   24  
10 Wprowadzenie do pedagogiki 30       3
 
  Razem 190 100 79 0 30
179
369

 

Lp. Przedmioty Semestr II
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Analiza matematyczna II 30 Egzamin 20     5
2 Fizyka II 15 15 15   4
3 Psychologia ogólna 30 Egzamin 15     4
4 Podstawy ekonomii 30 15     4
5 Statystyka 30 Egzamin 20     5
6 Wstęp do ochrony własności intelektualnej 4       0
7 Wybór 1
Historia i kultura regionu 15      
Historia gospodarcza regionu 15      
8 BHP 15       1
9 Wybór 2
Technologie informacyjne – kurs podst.     24  
Technologie internetowe – kurs rozszerz.     24  
10 Język angielski II     30   1
11 Algorytmy i struktury danych 15 Egzamin   15   3
 
  Razem 184 85 84 0 30
169
353

 

Lp. Przedmioty Semestr III
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Równania różniczkowe 15 15     3
2 Wychowanie fizyczne   30     1
3 Mechanika techniczna 15 15     3
4 Ochrona własności intelektualnej 15       1
5 Elektrotechnika i elektronika 30 Egzamin   15   5
6 Wybór 5
Język programowania- Pascal 30 Egzamin   24  
Język programowania C++ 30 Egzamin   24  
7 Grafika komputerowa 15   24   3
8 Techniki wytwarzania I 15   15   3
9 Techniki wytwarzania II 15   15   3
10 Język angielski III     30   1
11 Bazy danych 15   24   3
 
  Razem 165 60 147 0 31
207
372

 

Lp. Przedmioty Semestr IV
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Mechanika płynów 15 Egzamin 15     4
2 Wychowanie fizyczne   30     1
3 Zarządzanie i organizacja pracy 15 15     2
4 Wytrzymałość materiałów 30 Egzamin 15     5
5 Wybór 3
Projektowanie relac. baz danych – Interbase 15   24  
Projektowanie relac. baz danych -MySQL 15   24  
6 Przedmiot do wyboru 15       1
7 Systemy operacyjne 15   24   3
8 Język angielski IV     30 Egzamin   2
9 Mechanika techniczna II 30 Egzamin 15     5
10 Tworzywa sztuczne i kompozyty 15       1
11 Grafika inżynierska 15   24   4
 
  Razem 165 90 102 0 31
192
357

 

Lp. Przedmioty Semestr V
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Podstawy mechaniki komputerowej 15   30   3
2 Podstawy automatyzacji 30 Egzamin 15     4
3 Laboratorium podstaw automatyzacji     15   1
4 Wybór 4
Programowanie w środowisku RAD – Delphi 15 Egzamin   24  
Programowanie w środowisku RAD – CBuilder 15 Egzamin   24  
5 Technologie internetowe 15   15 15 4
6 Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe 15   24   3
7 Język angielski spec. I     30   1
8 Metrologia 15 Egzamin 15 15   4
9 Dokumentacja technologiczna 15     15 2
10 Obrabiarki sterowane numerycznie 15   15   2
11 Metody numeryczne 15   15   2
 
  Razem 150 30 183 30 30
243
393

 

Lp. Przedmioty Semestr VI
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Projektowanie inżynierskie 30   15   3
2 Administracja serwerami 15 Egzamin   30   4
3 Wybór 4
Projektowanie aplikacji internetowych – Java 15 Egzamin     24
Projektowanie aplikacji internetowych – PHP 15 Egzamin     24
4 Ekologia i zarządzanie środowiskiem 20     10 2
5 Wybór 1
Historia matematyki 15      
Historia fizyki 15      
6 Techniki multimedialne 15   15   3
7 Przedmiot w jezyku angielskim 15       1
8 Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich 15   15   3
9 Zagadnienia eksploatacji i niezawodności 15       1
10 Technologie społeczeństwa informacyjnego 15   15   2
11 Fizyka inżynierska 15     15 2
12 Wybór 2
Drgania i hałas 15     15
Teoria zderzeń 15     15
13 Grafika inżynierska 3D     24   2
 
  Razem 200 0 114 64 30
178
378

 

Lp. Przedmioty Semestr VII
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Metody sztucznej inteligencji 15   15   2
2 Sprzęt komputerowy 15   15   2
3 Zarządzanie jakością 15       1
4 Przedmiot w języku angielskim 15       1
5 Seminarium i praca dyplomowa       30 15
6 Praktyka zawodowa 4 tygodnie 4
7 Metody komputerowe w niezawodności maszyn 10     10 1
8 Konstrukcje spawane i zgrzewane 15     15 3
9 Modelowanie w zagadnieniach techniki 10     10 1
 
  Razem 95 0 55 40 30
95
190