Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
dr hab. inż. Wacław Gierulski, prof. PŚk ico_bud_c_30px 4.08 ico_tel_30px 41 34-24-357 ico_mail_30px gierulsk@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: poniedziałek 11:40-13:10

 

Sekretariat bud. pok. tel./fax email aktywność
mgr inż. Beata Sarnecka ico_bud_c_30px 4.03 ico_tel_30px 41 34-24-282 ico_mail_30px skwzimk@tu.kielce.pl

 

 Zakład Metod Optymalizacji

 

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
dr hab. inż. Dariusz Bojczuk, prof. PŚk ico_bud_c_30px 4.23 ico_tel_30px 41 34-24-363 ico_mail_30px mecdb@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: czwartek 9:30-11:30

 

Profesorowie bud. pok. tel./fax email aktywność
dr hab. inż. Pawełczyk Marek, prof. PŚk ico_bud_c_30px 4.27 ico_tel_30px 41 34-24-696 ico_mail_30px m.pawelczyk@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: piątek 9:50-11:20
dr hab. inż. Darya Filatova, prof. PŚk ico_bud_c_30px 5.07C ico_tel_30px 41 34-24-536 ico_mail_30px dfilatova@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: środa 13:30-15:00
prof. dr hab. inż. Stanisław Borkowski ico_bud_c_30px 2.21C ico_tel_30px 41 34-24-269 ico_mail_30px sborkowski@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: środa (parzysty) 13:30-15:00, czwartek (parzysty) 9:50-11:20

 

Adiunkci bud. pok. tel./fax email aktywność
dr inż. Aneta Masternak-Janus ico_bud_c_30px 4.06 ico_tel_30px 41 34-24-252 ico_mail_30px amasternak@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: wtorek (nieparzysty) 9:00-9:45, środa (nieparzysta) 9:00-9:45, czwartek (parzysty) 15:15-16:00
dr inż. Anna Rębosz-Kurdek ico_bud_c_30px 4.06 ico_tel_30px 41 34-24-252 ico_mail_30px arebosz@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: wtorek 15:00-16:30

 

St. wykładowcy bud. pok. tel./fax email aktywność
dr inż. Stanisław Wójcik ico_bud_b_30px 3.17 ico_tel_30px 41-34-24-355 ico_mail_30px swojcik@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: wtorek 13:00-14:30

 

Asystenci bud. pok. tel./fax email aktywność
dr Małgorzata Lucińska ico_bud_c_30px 5.09 ico_tel_30px 41 34-24-383 ico_mail_30px lucinska@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: poniedziałek 13:15-14:15
mgr inż. Artur Ściana ico_bud_c_30px 4.04 ico_tel_30px 41-34-24-469 ico_mail_30px asciana@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: środa 13:30-15:00

 

Zakład Modelowania Procesów

 

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
dr hab. inż. Wacław Gierulski, prof. PŚk ico_bud_c_30px 4.08 ico_tel_30px 41 34-24-357 ico_mail_30px gierulsk@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: poniedziałek 11:40-13:10

 

Profesorowie bud. pok. tel./fax email aktywność
prof. dr hab. inż. Jozef Zajac ico_bud_b_30px 2.12 ico_tel_30px 41 34-24-780 ico_mail_30px jzajac@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje:
dr hab. inż. Artur Bartosik, prof. PŚk ico_bud_c_30px 6 ico_tel_30px 41 34-24-440 ico_mail_30px artur.bartosik@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: piątek 9:30-11:00 6C

 

Adiunkci bud. pok. tel./fax email aktywność
dr inż. Magdalena Rybaczewska-Błażejowska ico_bud_c_30px 4.04 ico_tel_30px 41 34-24-469 ico_mail_30px m.blazejowska@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: środa 13:30-15:00
dr hab. inż. Bożena Kaczmarska ico_bud_c_30px 4.28 ico_tel_30px 41 34-24-654 ico_mail_30px bozena.kaczmarska@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: poniedziałek (1-6) 9:30-11:00, środa (7-15) 15:00-16.:30
dr inż. Sławomir Luściński ico_bud_c_30px 4.31 ico_tel_30px 41 34-24-378 ico_mail_30px luscinski@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: środa 11:30-13:00
dr hab. inż. Janusz Tuśnio ico_bud_c_30px 2.25 ico_tel_30px 41 34-24-847 ico_mail_30px jtusnio@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: czwartek 13:30-15:00

 

St. wykładowcy bud. pok. tel./fax email aktywność
dr inż. Andrzej Sęk ico_bud_c_30px 5.30 ico_tel_30px  41-34-24-795 ico_mail_30px
Konsultacje: wtorek 11:30-13:00

 

Asystenci bud. pok. tel./fax email aktywność
mgr inż. Beata Jaworska ico_bud_c_30px 4.19 ico_tel_30px 41 34-24-456 ico_mail_30px b.jaworska@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: poniedziałek (nieparzysty) 11:30-13:00
mgr inż. Aleksandra Sulerz ico_bud_c_30px 4.19 ico_tel_30px 41 34-24-456 ico_mail_30px a.sulerz@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: środa 13:30-15:00
mgr inż.  Artur Pawelec ico_bud_c_30px 4.26a ico_tel_30px 41-34-24-308 ico_mail_30px  apawelec@tu.kielce.pl
Konsultacje: wtorek (parzysty) 10:00-11:30, wtorek (nieparzysty) 12:00-13:30
mgr inż. Krzysztof Dubaj ico_bud_c_30px 4.14 ico_tel_30px ico_mail_30px  kdubaj@tu.kielce.pl
Konsultacje: wtorek (nieparzysty) 13.30-15.00, czwartek (nieparzysty) 11.30-13.00
mgr inż. Dagmara Michta ico_bud_c_30px 4.14 ico_tel_30px ico_mail_30px  dmichta@tu.kielce.pl
Konsultacje: wtorek 13:30-15:00

 

Laboratorium Prototypowania

 

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
dr inż. Anna Rębosz-Kurdek ico_bud_c_30px 4.06 ico_tel_30px 41 34-24-252 ico_mail_30px arebosz@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje:

 

Laboratorium Badań Reologicznych

 

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
dr hab. inż. Artur Bartosik, prof. PŚk ico_bud_c_30px 0.01 ico_tel_30px 41 32-24-695 ico_mail_30px artur.bartosik@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje:

 

Laboratorium Reo-Przepływów

 

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
dr hab. inż. Artur Bartosik, prof. PŚk ico_bud_c_30px 0.35 ico_tel_30px 41 32-24-440 ico_mail_30px artur.bartosik@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: