Rekrutacja dodatkowa

Rekrutacja dodatkowa

Ci, którzy nie dostali się na wymarzony kierunek  studiów mają jeszcze szansę! Od 1 sierpnia trwa rekrutacja dodatkowa w Politechnice Świętokrzyskiej. To również okazja dla osób, które w sierpniu przystąpiły do egzaminu poprawkowego z matury.

Informatyka, budownictwo, ekonomia, inżynieria środowiska i architektura to najbardziej oblegane kierunki na Politechnice Świętokrzyskiej. Na niektóre z nich (informatyka) ubiegały się trzy osoby na jedno miejsce.

W tym roku jest też sporo chętnych na automatykę i robotykę. Sukcesy studentów którzy wrócili z USA z nagrodą w zawodach łazików marsjańskich pewnie mają tu duże znaczenie – mówi Kamil Dziewit rzecznik uczelni.


Rekrutacja dodatkowa na studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzona jest na kierunki:

 • Automatyka i Robotyka,
 • Architektura,
 • Budownictwo,
 • Elektronika i Telekomunikacja,
 • Ekonomia,
 • Elektrotechnika,
 • Energetyka,
 • Geodezja i Kartografia,
 • Inżynieria Bezpieczeństwa,
 • Informatyka,
 • Inżynieria Środowiska,
 • Inżynieria Danych,
 • Logistyka,
 • Mechanika i Budowa Maszyn,
 • Odnawialne Źródła Energii,
 • Transport,
 • Wzornictwo Przemysłowe,
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

Uczelnia prowadzi również rekrutację dodatkową na studia niestacjonarne. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce Kandydaci.

Zarejestruj się!