III edycja konkursu o Staż – Rozwój Kadr sektora kosmicznego

III edycja konkursu o Staż – Rozwój Kadr sektora kosmicznego

Szukamy kosmicznych stażystów – III edycja konkursu o Staż – Rozwój Kadr sektora kosmicznego

Nagrodami w konkursie są sześciomiesięczne staże w firmach, instytucjach badawczych sektora kosmicznego w Polsce. Przyszły stażysta będzie zatrudniony na umowę zlecenie przy wynagrodzeniu od 4 do 5 tys. złotych brutto. Na uwagę zasługuje fakt, że 85% laureatów poprzedniej edycji znalazło stałe zatrudnienie w firmach, w których wcześniej odbywało staż.
Organizatorzy zachęcają zainteresowanych do udziału poprzez wysłanie swojego CV na adres poczty Biura Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego: staze@space.biz.pl do dnia 24 maja 2018 roku do godz. 16.00.
Prosimy o wpisanie tematu wiadomości: KONKURS O STAŻ, natomiast w nazwie CV imię i nazwisko osoby wraz z nazwą wybranego podmiotu z dopiskiem Konkurs o staż.
Wszystkie dokumenty konkursowe oraz lista podmiotów do wyboru znajdują się na stronie: www.space.biz.pl